Syklepolitisk dokument 2020 - 2024

Norges Cykleforbund har oppnådd svært gode resultater og en positiv utvikling de siste ti årene. Et viktig virkemiddel for å lykkes med dette har vært NCFs Sykkelpolitiske Dokument for 2010-2016 og 2016-2020. Veksten og prestasjonene i sykkelsporten bidratt til en betydelig større oppmerksomhet og forventing om å fortsette den gode utviklingen, og nå målene vi har satt oss. Både Olympiatoppen, klubbene, regionene, teamene, rittarrangørene og øvrige samarbeidspartnere forventer at vi, som en langsiktig idrettsaktør, har strategier og handlingsplaner som ivaretar våre langsiktige målsetninger.

Publication Picture: