Syklepolitisk dokument 2016 - 2020

Norges Cykleforbund har oppnådd svært gode resultater og en positiv utvikling de siste seks årene. Et viktig virkemiddel for å lykkes med dette har vært NCFs Sykkelpolitiske Dokument for 2010-2016. Veksten og prestasjonene i sykkelsporten bidratt til en betydelig større oppmerksomhet og forventing om å fortsette den gode utviklingen, og nå målene vi har satt oss. Både Olympiatoppen, klubbene, regionene, teamene, rittarrangørene og øvrige samarbeidspartnere forventer at vi, som en langsiktig idrettsaktør, har strategier og handlingsplaner som ivaretar våre langsiktige målsetninger.

Publication Picture: