Nyhetsbrev NCF desember 2017

Norges Cykleforbund vil sende ut nyhetsbrev til sine klubber, regioner og tillitsvalgte så ofte som vi ser behov for å dele informasjon, eller presisere regler og retningslinjer. Nyhetsbrevet blir sendt ut 3-4 ganger i året, eller når det er nødvendig. I desember-utgaven av NCFs Nyhetsbrev for 2017 ønsker vi dere God Jul, informerer om ekstraordinært forbundsting, årshjul, info om vaktkurs, aktivitetsmidler og lisenser, samt NC og NM for sesongen 2018.
 

Publication Picture: