Banesamling for jenter i Odense i januar

IF Frøy, SK Rye og Stavanger SK inviterer jenter i alderen 10 til 16 år til banesamling i Odense i Danmark