Vil du satse på Sykkelkross?

Guide for muligheter

GU CX har i samarbeid med sportslig avdeling satt sammen følgende «guide» for å synliggjøre mulighetsrommet og ressursene/rammebetingelsene utøverne kan forholde seg til. Herunder kan du lese om UCI-ritt, World Cup, landslag mm.

 

Klubb og region

Utover egenfinansiering, anbefaler vi utøverne å forhøre seg i klubb og i regionstyret for eventuelle satsninger.  Flere av regionene har muligheter til å hjelpe regionslag eller andre initiativer. 

Karrierestigen 
Norges Cup – klubb og lag

Deltakelse på Norges Cup gjøres i klubbregi og klubb/lag-representasjon. Vi henviser til den respektive klubb når det gjelder eventuelle rittstøtteordninger og organisering for rittdeltagelse. Norges Cup rommer alt fra nybegynnere til de beste i landet og gir en god pekepinn på nivået nasjonalt. 

UCI-ritt nordisk – klubb, lag og regionslag

Det arrangeres UCI-ritt i Sverige og Danmark, og det er interesse for å etablere UCI ritt også i Norge. Disse gir internasjonale seedingspoeng (UCI points), som er viktig for de som skal satse internasjonalt. Dette betyr at disse rittene trekker deltakere fra flere nasjoner som satser på grenen.  Nivået på topp vil være høyere og bredere.

Vår anbefaling er å undersøke hva klubben kan gjøre, eventuelt i samarbeid med flere klubber, og eventuelt regionsstyret om å støtte/ organisere et regionslag.  Vi anbefaler også utøveren å sette seg godt inn i UCI regelverket. Norges Cup har som ambisjon å følge dette regelverket selv, men siden våre ritt er små i forhold blir enkelte forhold forenklet i forhold til UCI-ritt i utlandet.

For informasjon om arrangementer i Norden:

Norge : https://www.facebook.com/CXCupen/?fref=ts
Sverige : http://cxsweden.blogspot.se
Danmark : https://www.facebook.com/groups/405713069496326/?fref=ts 

 

UCI-ritt internasjonalt utover Norden – klubb, lag og regionslag

UCI ritt utenfor Norden holder et veldig høyt nivå, både på arrangement, utøvere og ikke minst som publikums-event. Spesielt UCI rittene i Nord-Europa vil gi pekepinn på verdensklasse.

Vår anbefaling er at utøveren har stor erfaring fra både Norges Cup og UCI ritt i Norden før man tar steget ut til nord Europa (Nederland og Belgia) og da primært nasjonale ritt i de landende. Det er et betydelig steg opp til Europeisk toppnivå.  Utøveren bør undersøke hva klubben kan gjøre, eventuelt i samarbeid med flere klubber, og eventuelt regionstyret om å støtte / organisere et regionslag. 

Se UCI sin kalender : http://www.uci.ch/cyclo-cross/calendar/

 

World Cup , landslag

Deltagelse i disse rittene betinger at man stiller for landslag på U23/juniornivå og landslag eller UCI lag/klubb på seniornivå.      

Landslag – wildcards.

«Wildcard» innebærer at rytteren kan representere på verdenscupritt, på selvfinansiert basis, eller finansiert av klubb/region. Hensikten med «wildcards» er å åpne for internasjonal satsing/matching i små sykkelgrener uten budsjetter for landslagssatsning.

For å få wildcards må det søkes til sportssjefen/landslagssjefen. Sportssjefen/landslagssjefen er ikke forpliktet til, å innvilge «wildcard» for landslagsrepresentasjon, det vil bli gjort en vurdering på sportslig grunnlag. 

Dersom pågangen av søknader overgår hva vi har kvote til, vil sportslig ledelse foreta uttak basert på:

Utøverens fremlagte satsingsplan inklusive erfaring på UCI nivå.
Utøverens meritter på UCI ritt, NM og Norges Cup, i prioritert rekkefølge.

Representasjon via «wildcard» forutsetter:

Klubben/ laget stiller med minst én, dedikert , myndig ressursperson som tar lederansvar.

Utøver og leder må dokumentere gjennomført Ren Utøver
World Cup: Utøveren må i utgangspunktet ha deltatt på UCI-nivå tidligere samme sesong, det blir gjort unntak ved VC i andre nordiske land.
Utøveren kan begrunne at deltagelsen inngår i en satsingsplan innen Sykkelkross. Satstningsplanen skal inneholde: 

- En grov plan med oversikt over trening og ritt, samt målsetninger. 

Påmelding gjøres av forbundet. Søknad om deltagelse på wildcard må sendes sportssjefen 14 dager før rittet.   

Søknaden må innheholde følgende informasjon: 

- Adresse bosted/hotell, postadresse, postnummer, telefon, mail og land. 

- Ankomstdato

- Navn på leder, ankomstdato, telefon og mail. 

Mesterskap

Når det gjelder mesterskap vil det bli gjort en strengere vurdering av deltakelse. Det vil bli tatt en vurdering på bakgrunn av prestasjoner i verdenscup.  

 

Viktige kilder:

 

UCI Cyclocross regulations :  http://www.uci.ch/mm/Document/News/Rulesandregulation/16/61/43/5CRO-E-03...

UCI Cyclocross Calendar :

http://www.uci.ch/cyclo-cross/calendar/

UCI Cyclocross Ranking:

http://www.uci.ch/cyclo-cross/ranking/

NCF sine oversatte regler for Sykkelkross :

https://www.sykling.no/sites/default/files/media/Dokumenter/Lover%20og%2...

 

  • Syklekross