Viktig informasjon rundt kurs for Stasjonære Vakter

Kurset er ferdigstilt

Kurs for Stasjonære vakter er et todelt kurs som består av en e-læringsdel og en fysisk samling. Første delen av kurset ble lansert på ekurs.nif.no den 9.mars og kursmateriell for del 2 (samling) er sendt ut til de klubber som har meldt inn sitt ønske om å holde stasjonær vaktkurs, del 2.

Kursets varighet

Del 1 på nett har en estimert varighet på 5,5 timer, men det anbefales at du tar nødvendige pauser underveis for å øke læringsutbyttet. Del 2 fysisk samling har en estimert varighet på 4 timer + teoriprøve.

- Deler av del 2 vil foregå ute. Ta med refleksvest og kle deg etter været.

Hvordan bli stasjonær vakt?

1. Først må en ta Stasjonær vaktkurs del 1 på nett HER

Samtykket om lagring av personinformasjon må huskes av først før en får tilgang til leksjonene i nettkurset. Kurset består av 7 leksjoner hvor 5 tas på nett og 2 inngår i den fysiske samlingen. Hver leksjon i e-læringskurset må gjennomgås nøye slik at en er best mulig forberedt til den teoretiske prøven. Hittil er det flere som har vært alt for kjappe med å ta del 1 og har derfor ikke bestått prøven etter del 2.

2. Når e-læringskurset er fullført må en se etter et kurs i sitt nærområde for å ta del 2. Se liste over kursdager HER. Denne oppdateres med nye kurs jevnlig. Det er en forutsetning at del 1 er gjennomført på nett før man får delta på del 2. Kursholder vil etterspørre bevis for at du har gjennomført del 1. I nettkurset kan en skrive ut kursbeviset eller så holder det å vise til bestått del 1 via mobil. Dette finner man på sin side i Min Idrett.

Teoriprøven

Etter del 2 av Stasjonært vaktkurs er gjennomført, må en avlegge en prøve for å bli godkjent vakt. Prøven består av 15 flervalgs spørsmål hvor en kan ha maksimalt 2 feil for å få bestått. Prøven baseres hovedsakelig på den informasjonen som ligger i Stasjonært vaktkurs del 1. Det vil være lite repetisjon på del 2. Bruk derfor god tid til å tilegne deg stoffet som kreves for å bestå prøven. Under prøven kan man bruke Vegtrafikkloven og Forskrift om sykkelritt på veg som hjelpemidler.

Hva om jeg stryker?

Kursholder er pliktig til å oppgi resultatet av prøven innen en uke etter gjennomføring. Noen kursholdere kan også rette prøven på stedet. Om du har fått 3 feil eller mer er ikke kurset godkjent. Du vil da kunne få en ny mulighet (etter avtale med kursholder eller NCF) å ta prøven på nytt etter minst 7 dager. Om kursholder ikke har mulighet for å være sensor for deg under ny prøve, kan Beate Stenberg på NCF finne et ledig kurs hvor du kan komme for å avlegge ny prøve sammen med en annen klasse.

Kompetansebevis

Det er Statens Vegvesen som utsteder kompetansebevis for Stasjonære vakter. NCF sender lister over godkjente vakter til SVV, som igjen informerer via deltakerens e-post om utstedelse av kompetansebevis. 

Ønsker din klubb å arrangere stasjonært vaktkurs del 2 (samling)?

Ta kontakt med Beate Stenberg beate.stenberg@sykling.no

-              Oppgi dato, tid og sted for kurset samt hvem som er kursholder.

-              Kurset kan ha maksimalt 30 deltagere.

-              Kursholder skal ha erfaring med ansvar i sykkelritt. Send navn, epostadresse, telefonnummer og kort info om kursholders erfaring til Beate.

Kursholder vil deretter motta kursmateriell for del 2 - presentasjon, kursbeskrivelse og en veileder for å holde kurset. I tillegg sendes prøven med fasit. Det er kursholder sitt ansvar å se til at prøven gjennomføres på en forsvarlig måte.

Statens Vegvesen v/Region Sør vil kunne gjennomføre tilsyn på enkelte kurs. Pass på at undervisningsplanen følges og at kompetansemålene for begge leksjoner dekkes.

Spørsmål?

- Spørsmål om påmelding og registrering av stasjonære vaktkurs: beate.stenberg@sykling.no

- Øvrige spørsmål rettes til prosjektkoordinator Kirsti Ruud på kirsti.ruud@sykling.no

Nyheter

  Aktivitet/trening Det vil alltid være helsedirektoratets retningslinjer som skal etterleves, men i tillegg...
I dag skal avgjørende spørsmål i realiseringen av Velodrom, skole og administrasjonsbygg behandles i formannskapet i...
På Forbundstinget 7.-8. mars, ble det vedtatt at sykkelsporten skulle opprette et grenutvalg for E-Sport, og styret...
Får din klubb økonomiske konsekvenser som følge av koronakrisen? Se mer i nyhetsbrevet fra Norges Idrettsforbund...
Har dere personer i klubb eller region som gjennom sitt frivillige arbeid burde ha blitt tildelt en utmerkelse? Selv...
Utvekslingsprogram gjennom Norges idrettsforbund Søk her: https://www.idrettsforbundet.no/tema/idrettensfredskorps/...
Utvalget har i samarbeid med Region Midt forsøk å finne klubber i Midt-Norge til å arrangerer mesterskapet, ettersom...
Anita Stenberg var glad over å ha fått to stipender for å kunne satse på OL. På bildet fra venstre Ivar Kjellhov, Anita...
Krav om bruk av gule hjelmer for mobile vakter er nå tatt ut av sykkelforskriften.   I august ble...
Vi kan i dag presentere arrangører for NM og NorgesCup Terreng Maraton for 2020 sesongen.   Etter suksessen...