Velodromen i Asker er klar for realisering

Norges Cykleforbunds velodrom i Asker er klar for byggestart. Anleggsarbeidet starter i løpet av september, og åpning er planlagt høsten 2022.

8. september vedtok Asker kommune å gi nødvendige garantier på lån til velodromen. Da er siste formelle hindring ryddet av veien, og det gjøres nå forberedelser for byggestart for velodromen på Langenga i Asker. Det er Veidekke Entreprenør AS som skal bygge anlegget.

- Dette er en merkedag for norsk sykling. Velodromen i Asker betyr et kjempeløft for sykkelsporten på Østlandsområdet. Sammen med velodromen som åpner på Sola i Rogaland i januar 2021 og utendørsvelodromen som er under bygging i Levanger, gir dette helt nye muligheter for rekruttering og sportslig utvikling, sier Jan-Oddvar Sørnes, president i Norges Cykleforbund.

Velodromen i Asker vil ha en 200 meters bane, med en idrettsflate innenfor som skal benyttes til annen idrettsaktivitet av lag og skoler i kommunen. I tilknytning til velodromen skal det settes opp et næringsbygg. Her vil det blant annet bli skoler og barnehager. NCF vil også ha kontorlokaler her.

 - Velodromen blir et kompetansesenter for sykkelsporten i Norge. De fleste nivåer av nasjonale og internasjonale konkurranser kan arrangeres her. Men like viktig er at velodromen blir en arena for sykling på alle nivåer og for alle aldersgrupper. Vi i NCF gleder oss til å samarbeide med våre regioner og klubber, skoler i området og bedrifter for å skape aktivitet året rundt, sier Dag Schartum-Hansen.

Han er visepresident i NCF og styreleder i Norges Cykleforbunds kompetansesenter AS, som er selskapet som står bak velodromprosjektet i Asker.

Samtidig med at byggingen starter, begynner også planleggingen av hvordan velodromen skal fylles med syklister. Klubber og regioner inviteres til samarbeid for å få det til.

Velodromprosjektet inkludert idrettsbygg og næringsbygg har en samlet kostnadsramme på vel en halv milliard kroner. Av dette utgjør velodromen ca 250 millioner kroner. Næringsbygget er som en del av finansieringen solgt til Nordr Eiendom AS (tidligere Veidekke eiendom).

-Vi ser fram til godt samarbeid med entreprenør og andre interessenter. Samtidig vil jeg takke Asker kommune, grunneier Einar Svinningen og andre samarbeidspartnere i og utenfor sykkel-Norge for stor vilje og evne til å gjennomføre prosjektet. Jeg vil også rette en takk til vårt frivillige team i NCK AS som har drevet prosjektet fram mot realisering, sier sykkelpresidenten.

 

 

  • Bane