Utvalg og komitèer

LOVUTVALGET:

Stein Arne Hammersland (leder)
Tlf m: 922 32 490
E-post: sahtrek@online.no
   
Trude Nyberget
Tlf. m: 409 15 602
E-post: trude.nyberget@gmail.com

Finn Arne Schanche Selfors
Tlf. m: 971 85 225
E-post: fselfors@gmail.com

Ove Veum (varamedlem)
Tlf. m: 920 40 905
E-post: oveveum@online.no

DISIPLINÆR- OG SANKSJONSUTVALGET:
   
Øistein Eriksen (leder)
tlf.: 915 18 043
E-post: oei-e@online.no
   
Toril Inga Røe Utvik
Tlf. m: 917 59 454
E-post: torilut@gmail.com
  
Per Inge Simonsen
Tlf. m: 957 78 757
E-post: pisimons@online.no

Roar Sæterhaug (varamedlem)
Tlf. m: 918 97 463
E-post: roarsat@gmail.com
 

KONTROLLUTVALGET:
   
Bjørn Hamre (leder)
Tlf. m: 900 56 510
E-post: Bjorn.Hamre@sykling.no
   
Tone Gellein Halvorsen
Tlf. m: 915 45 493
E-post: Tone.Gellein@sykling.no

 Jan Erik Steen
 Tlf. m: 922 53 261
 E-post: JanErik.Steen@sykling.no

 Anne-Lise Katle (varamedlem)
 Tlf. m: 900 20 516
 E-post: anne-lise.katle@fleten.no 

Kjell Martinsen (varamedlem)
Tlf. m: 994 07 758
E-post: fixerd@gmail.com

VALGKOMITÈEN:

Gaute Kindervåg (leder)
Tlf. m: 901 72 374
E-post: gki@mento.no

Marianne Balto
Tlf. m: 480 63 358
E-post: mabahen03@yahoo.no

Heidi Sannes 
Tlf. m: 930 48 284
E-post: sannesheidi@gmail.com

Vegard Gimre
Tlf. m: 994 83 441
E-post: vegard.gimre@lyse.net

STYREOPPNEVNTE UTVALG

TEKNISK UTVALG:

Leder:
Bjørn Birkeland
Tlf: 943 97 451
E-post: bjorn.birkeland@sykling.no

Kjell Ivar Larsen (BMX)
Tlf. 906 89 161
E-post: kjilars@online.no

Turid Foss (Sykkelkross og E-sport)
Tlf. 906 72 287
E-post: tufoss@online.no

Martin Feldmann (Bane)
Tlf. m: 959 05 160
E-post: martin@feldmann.no

Heidi Stenbock-Haakestad (Landevei)
Tlf. 928 04 303
E-post: heidi.haakestad@gmail.com

Gyri Kjølstad (MTB og Trial)
Tlf. 932 18 792
E-post: gyri.kjolstad@gmail.com
 

MASTERSUTVALGET:

Leder:
Jørn Michalsen
m: 913 45 748
E-post: jorn.michalsen@sykling.no

Medlemmer:

Geir Asbjørn Nilsen
m: 971 37 578
E-post: gasni@online.no

Øyvin Wormnæs
m: 917 96 233
E-post: oew@outlook.com

Camilla Helen Landsverk
m: 416 32 465
E-post: millahelen73@gmail.com

Hugo Strand
m: 970 19 785
E-post: hugo.strand@nb.no

Eystein Westgaard
m: 918 50 044
E-post: eystein.westgaard@lundin-energy.com

TURRITTUTVALGET:

Morten Mørk (Styrkeprøven)
E-post: morten.mork@styrkeproven.no

Marton Digernes (Bryne CK)
E-post: marton@digernes.eu

Sølvi Amundsen Aas (Birkebeinerrittet)
E-post: solvi@birkebeiner.no

Siri Ommedal (Nordsjørittet)
E-post: siri@nordsjorittet.no

Marit Brokke (Telemark Tours)
E-post: mb@grenlandsk.no

 

Nyheter

Helgen 18.-20. september ble det gjennomført både samling og møter på Geilo for syklister som har tilpasset MTB sykkel...
Arctic Race of Norway vil bli arrangert 5.-8. august i 2021. Arrangøren med daglig leder Knut-Eirik Dybdahl i spissen,...
  Aktivitet/trening Det vil alltid være helsedirektoratets retningslinjer som skal etterleves, men i...
Norges Cykleforbund har besluttet at Norge ikke deltar i de kommende WC, VM og EM i terrengsykling. Beslutningen er...
I dag skal avgjørende spørsmål i realiseringen av Velodrom, skole og administrasjonsbygg behandles i formannskapet i...
På Forbundstinget 7.-8. mars, ble det vedtatt at sykkelsporten skulle opprette et grenutvalg for E-Sport, og styret...
Får din klubb økonomiske konsekvenser som følge av koronakrisen? Se mer i nyhetsbrevet fra Norges Idrettsforbund...
Har dere personer i klubb eller region som gjennom sitt frivillige arbeid burde ha blitt tildelt en utmerkelse? Selv...
Utvekslingsprogram gjennom Norges idrettsforbund Søk her: https://www.idrettsforbundet.no/tema/idrettensfredskorps/...
Utvalget har i samarbeid med Region Midt forsøk å finne klubber i Midt-Norge til å arrangerer mesterskapet, ettersom...