Utstyrsregulering av terrengsykler

Gjelder for aldersbestemte klasser fra 1. januar 2019

Utstyrsregulering av terrengsykler i aldersbestemte klasser

For å bidra til at barn og ungdom konkurrerer på likere vilkår og at å begynne med terrengsykling blir økonomisk overkommelig for flere, har forbundsstyret vedtatt vektgrenser på terrengsykler. Halvdempede terrengsykler med 27,5’’ og 29’’ hjul kan veie minimum 10,5 kg. Fulldempede sykler må veie minimum 12,0 kg. Vekt er inklusive fastmontert utstyr. Reglene iverksettes fra 01.01.2019.

Bakgrunn

En måling under NM/UM i juni 2016 i aldersbestemte klasser (10-16 år) viste at det var stor forskjell i vekt og utstyrsnivå på syklene (vedlegg). Flertallet hadde karbonrammer og de mest avanserte utstyrsgruppene. Flere hadde sykler som veide ned mot 9 kg. Ryttere som har kostbart utstyr og lette sykler har en fordel i forhold til ryttere med mindre avansert utstyr og tyngre sykler. Når mange ryttere i aldersbestemte klasser har sykler som koster 50-100.000 kr, påvirker det også rekrutteringen til idretten.

For sykler finnes det i dag en vektgrense i Norge på 8 kg i aldersbestemte klasser, og den fungerer godt for landevei i henhold til intensjonen, men har i praksis ingen betydning for terrengsykler.

Andre idretter har tilsvarende utfordringer, hvor blant annet langrenn i flere år har prøvd å begrense antallet ski i yngre klasser, men uten hell. NIF er også opptatt av at familieøkonomien ikke skal begrense idrettsgleden (artikkel).

Regulering

Det er viktig med enkle regler. Enkle å kommunisere og oppfatte, enkle å etterleve, og enkle å kontrollere. I dag er allerede karbonhjul og elektrisk giring forbudt i aldersbestemte klasser (10-16 år) i alle sykkelgrener. Det ser ut til å fungere godt. NCF setter en nedre grense for vekt på sykler da dette er den enkleste og mest effektive måten å oppnå likere konkurransevilkår og bedre rekruttering på. Det foreslås ikke forbud for fulldempere eller karbonrammer.

Halvdempede terrengsykler med 27,5’’ og 29’’ hjul minimum kan veie 10,5 kg. Fulldempede sykler må veie minimum 12,0 kg. Vekt er inklusive fastmontert utstyr som for eksempel flaskeholdere og pedaler. Flaske, pumpe og lignede er ikke å anse som fastmontert utstyr. Sykler som er lettere enn dette kan øke sin vekt ved bruk av lodd, slik det gjøres med landeveissykler.
Vektbegrensningen omfatter ikke sykler med mindre hjulstørrelse enn 27,5’’.

Reglene gjelder bare aktive aldersbestemte klasser, 10-16 år. Yngre og eldre klasser er ikke omfattet.

Ønsker likere konkurransevilkår

NCF ønsker at de som står på start skal konkurrere med likest mulige forutsetninger. Med en vektgrense vil vekten på syklene til de som står på start bli likere. Vi vet at det er stor forskjell i fysisk utvikling på ryttere i denne alderen. Vi antar at de minste og letteste rytterne sykler på 26» hjul. For at ikke fordelen av å være tidlig utvokst skal bli urimelig stor, har vi foreslått at sykler med 26» ikke omfattes av reguleringen, og dermed kan være lettere. Dette er også en sykkelstørrelse hvor det ikke produseres high end sykler, og det er liten sannsynlighet for stor utbredelse av svært lette og kostbare sykler. Med en vektgrense på 10,5 og 12,0 kg for henholdsvis halvdemper og fulldemper vil det bli færre sykler med det dyreste gir- og bremseutstyret fremover. Det blir heller ikke en fordel med fulldempere, som er en mer kostbar og vedlikeholdskrevende sykkeltype.

Nye regler kommer ikke brått

NCF er opptatt av at syklene skal ha en lang levetid, og har vedtatt innføring fra 1.1.2019. Sykler som eventuelt er for lette kan eierne øke vekten på for eksempel ved å montere lodd, eller bruke kraftigere dekk eller slanger. Det er enkelt og rimelig.

Vi antar reglene allerede har hatt effekt i 2018 sesongen som følge av at det er kjent at NCF har jobbet med utstyrsregler. Det ble gitt informasjon om at nye regler var under utarbeidelse i 2017 og det det vil bli gitt ytterligere info senere i 2018.

Håndheving

Det er viktig at det blir gitt god informasjon i forkant av sesongen slik at det ikke blir kjøpt for lette sykler. I tillegg vil det bli informert i forkant av hvert ritt. Det bør legges innsats i forkant av rittet, slik at rytterne stiller med riktig utstyr, fremfor mye kontroller etter målgang med påfølgende reaksjoner. NCF ved Teknisk utvalg må vurdere hvordan reglene skal kontrolleres og følges opp.

Sykkelklubbene og regionene har fått gitt innspill til nytt regelverk

Grenutvalget terreng sendte et forslag til nye regler ut på høring i slutten av 2016 med svarfrist til NCF 1. mars 2017. NCF mottok noen innspill og disse er behandlet i grenutvalg terreng. Basert på disse er noen justeringer gjort. Bl.a er sykler med 26’’ hjul tatt ut av regelverket fordi disse syklene ikke lenger blir levert med det dyreste utstyret og fordi dette gjør at de minste/letteste rytterne ikke vil bli rammet hardere enn øvrige ved innføring av en nedre vektgrense. Det kom også innspill om at norske ryttere som deltar i utenlandske konkurranser som for eksempel ungdoms EM, vil stille med en liten ulempe i forhold til sine konkurrenter. For det første omfatter dette svært få ryttere i forhold til totalen, og det kan løses på samme måte som på landevei ved å bruke lodd på sykkelen i Norge, eller ved å ha et lettere hjulsett. Det er også viktigere for norsk sykkelsport å ha en bred base og god rekruttering i aldersbestemte klasser enn noen få ungdommer på toppen av pallen i 15-16 årsklassen.

 

  • Terreng