Utstyr i terrengsykling; husk høringsfrist 1. mars | NCF

Utstyr i terrengsykling; husk høringsfrist 1. mars

Forslag til regulering i aldersbestemte klasser

Utstyrsregulering av terrengsykler i aldersbestemte klasser

Bakgrunn

En måling under NM/UM i juni 2016 i aldersbestemte klasser (10-16 år) viste at det var stor forskjell i vekt og utstyrsnivå på syklene. Flertallet hadde karbonrammer og de mest avanserte utstyrsgruppene. Flere hadde sykler som veide ned mot 9 kg. Ryttere som har kostbart utstyr og lette sykler har en fordel i forhold til ryttere med mindre avansert utstyr og tyngre sykler.
 

Hensikt

Grenutvalg terreng ønsker å regulere utstyret slik at rytterne konkurrerer på likere vilkår og at å begynne med terrengsykling er økonomisk overkommelig for flere. Vi håper det i neste omgang vil øke rekrutteringen.
 

Regulering

Det er viktig med enkle regler. Enkle å kommunisere og oppfatte, enkle å etterleve, og enkle å kontrollere. I dag er allerede karbonhjul og elektrisk giring forbudt i aldersbestemte klasser (10-16 år). Det ser ut til å fungere godt. Grenutvalget ønsker å sette en nedre grense for vekt på sykler. Det foreslås ikke forbud for fulldempere eller karbonrammer.

Forslaget er at halvdempede terrengsykler med 26» hjul må veie minimum 10 kg mens halvdempere med 27,5» og 29» hjul minimum kan veie 10,5 kg. Fulldempede sykler må veie minimum 11,5 kg. Vekt er inklusive fastmontert utstyr som for eksempel flaskeholdere og pedaler. Flaske, pumpe og lignede er ikke å anse som fastmontert utstyr. Sykler som er lettere enn dette kan øke sin vekt ved bruk av lodd, slik det gjøres med landeveissykler.

Reglene gjelder bare aktive aldersbestemte klasser, 10-16 år. Yngre og eldre klasser er ikke omfattet.
 

Ønsker likere konkurransevilkår

Grenutvalget ønsker at de som står på start skal konkurrere med likest mulige forutsetninger. Med en vektgrense vil vekten på syklene til de som står på start bli likere. Vi vet at det er stor forskjell i fysisk utvikling på ryttere i denne alderen. Vi antar at de minste og letteste rytterne sykler på 26» hjul. For at ikke fordelen av å være tidlig utvokst skal bli urimelig stor, har vi foreslått at sykler med 26» kan være lettere. Med en vektgrense på 10 (26»)/10,5 og 11,5 kg for henholdsvis halvdemper og fulldemper vil det bli færre sykler med det dyreste gir- og bremseutstyret fremover. Vi antar det blir en overvekt av sykler med det nest beste utstyret eller rimeligere varianter. Dette er sykler som i 2017 vil ha en veiledende pris på 57000 kroner og nedover. «Husmerker» og pent brukte sykler antar vi vil koste det halve og nedover.

Settes vektgrensen på 10 og 11 kg for sykler med 27,5 og 29 hjul får vi større innslag av de dyreste utstyrsgruppene og sykler helt opp i 70000 kr i nypris vil kunne være innenfor. Vi vil fortsatt oppnå konkurranse på likere vilkår enn i dag.

Helt rettferdig vil ikke reglene slå ut, men vi mener at noe regulering er bedre enn ingen.
 

Nye regler kommer ikke brått

Flere har allerede satt sykler for 2017-sesongen i bestilling. Grenutvalget er opptatt av at syklene skal ha en lang levetid, og vi foreslår innføring fra 1.1.2019. Sykler som eventuelt er for lette kan eierne øke vekten på ved å montere lodd. Det er enkelt og rimelig.

Vi antar reglene vil ha effekt allerede i 2017 sesongen da innkjøp av nye sykler vil tilpasse seg nye regler. Det vil bli gitt informasjon om nye regler både i 2017 og 2018.


 

Håndheving

Reglene gjelder for alle ritt. Arrangør må stille med vekter. Utøverne har selv ansvaret for å kontrollere vekten på syklene i forbindelse med brikkesjekk. Dommere tar stikkprøver i mål. Ryttere som ikke har tung nok sykkel vil få et tidstillegg. 

Grenutvalget foreslår at informasjon om vektgrense innarbeides i invitasjonen til alle ritt i 2019, og at det blir obligatorisk veiing av syklene i de første rittene for å sikre at alle får med seg reglene og unngår en ubehagelig overraskelse i mål.
 

Sykkelklubbene og regionene får si sin mening

Grenutvalget ønsker gode innspill fra sykkel-Norge. Landets sykkelklubber og regioner kan sende sine kommentarer til NCF (info@sykling.no) innen 1. mars 2017.

 

  • Terreng

Nyheter Terreng

WC Val di Sole, Italia 6.-8. Juli 2018 Vi reiste til Andorra med gode forventinger, men i dette gamet er det ikke...
Utstyrsregulering av terrengsykler i aldersbestemte klasser   For å bidra til at barn og ungdom konkurrerer...
I løpet av fjorårssesongen kom det opp noen synspunkter på hvordan tidsplanen for Norges cup rittene i rundbane var...
Årets EM maraton gikk i år i Italienske Spilimbergo 1 times kjøring nord for Venezia. Et fantastisk område for...
Det ble en drømmeåpning for det norske terrenglandslaget i Sør Afrika i helgen. Landslagssjef Eddy Knudsen Storsæter...
Ti jenter/damer i alderen 13-50 år fra NCF Region Øst var på samling på Geilo i helgen for å trene sammen med Nina...
Krevende løype i Cairns Det ble et hardt ritt for Erik Hægstad i U23-klassen under årets VM i terreng rundbane....
Jørgen Anmarkrud under VM-rittet i Australia.   Det ble en del tekniske problemer for våre to juniorer som...
Petter Fagerhaug (20) leverte en kjempeprestasjon under det siste Worldcup rittet for sesongen i Val di Sole, Italia...
Maraton VM i Singen ble en flott opplevelse. Vi stilte med tre deltagere:  - Gunn-Rita Dahle Flesjå -...