Terminlistemøte for TeVeBu tirsdag 13.november kl 18.00

Sted: Tønsberg CK's klubbhus, Stenmalveien 32, 3111 Tønsberg

Mange klubber er i gang med å finne datoer for sine ritt i 2019. Vi ber om at alle planlagte ritt legges inn i terminlisten via EQ Timing så snart som mulig. Ingen aktive regionale ritt vil bli godkjent før på terminlistemøtet i regionen.

Formålet med dette møtet er å unngå arrangementskollisjoner, først og fremst mellom aktive ritt. Fristen for å melde inn ritt som legges fram på terminlistemøtet er mandag 12. november. Det er selvsagt mulig å melde inn ritt for 2019 også etter terminlistemøtet, men de risikerer å måtte endre datoer dersom de kolliderer med allerede godkjente ritt. Vi anbefaler derfor alle om å registrere sine ritt så tidlig som mulig og senest 12. november 2018.

Alle klubber som skal arrangere ritt i 2019 MÅ stille med en representant på terminlistemøte.

Rittregistrering i terminlisten

Alle klubber registrerer sine sykkelritt i NCFs elektroniske terminliste. En slik registrering regnes som en søknad om å arrangere sykkelritt. Søknaden anses som innvilget når NCF-administrasjonen eller NCFs regioner har godkjent rittet og det ligger synlig i terminlisten.

Veiledning for registrering av sykkelritt i NCFs terminliste finner du på denne linken: http://www.eqtiming.no/encyclopedia/opprette-arrangement-rittsoknad/

Fordeler når rittet er registrert i terminlisten
• Deltakere er forsikret (ulykkes- og ansvarsforsikring)
• Ansvarsforsikring for arrangør
• Deltakere uten helårslisens har mulighet til å løse engangsforsikring
• Rittet markedsføres gjennom NCFs terminliste
• Helårslisensierte utøvere kan delta
• Aktive ritt kan inngå i NCF ranking
• Tilgang på NCFs sykkel-tilpassede påmeldingssystem
• Økt sikkerhet
• Kvalitetsstemplet arrangement

Når skal et ritt registreres i terminlisten?

Definisjon av konkurranse (når et eller flere av disse kriteriene innfris skal rittet registreres i terminlisten)
• Om det er påmeldingsavgift
• Om det stiller utøvere utenfra klubbens egne treningsgrupper
• En klubb tilknyttet NCF står som arrangør
• Når det blir tatt tid
• Når det deles ut startnummer
• Når det deles ut premier
• Når det er en definert strekning/løype med et definert start- og sluttpunkt
• Når rittet markedsføres utenfor klubbens hjemmesider
• Når det er klasseinndeling
• Når det er et gjentagende arrangement

  • Region TeVeBu

Nyheter Region TeVeBu

Temporittet Hafjell GP foregår fredag 6.september, fellesstartrittet Lillehammer GP lørdag, og fellesstartritt Gylne...
Både Tønsberg CK og Ringerike SK stiller med egne lag under de to rittene på Ringerike, derfor ble Sandefjord og...
De generelle kriteriene gjelder for samtlige laguttak i sesongen 2019.   Uttakskriterier regions lag...
Årshjul med planer for 2019   Det var ingen store saker på årsmøtet som ble gjennomført som seg "hør og bør...
Regionen står som arrangør for den praktiske delen av stasjonær vaktkurset i alle fylkene i vår region. Det er...
Sted: Tønsberg CK klubbhus, Stenmalveien 32, 3111 Tønsberg Forslag til årsmøtet må være innsendt senest 11....
  Det behøver ikke favne alle klasser, for å få regionsmesterskapene i havn må vi antagelig dele opp f.eks egne...
REGIONAL KOMMISSÆR Pga lav påmelding er de som hadde meldt seg på flyttet til kurset på Gardermoen 23.-24.mars - vi...
Mange klubber er i gang med å finne datoer for sine ritt i 2019. Vi ber om at alle planlagte ritt legges inn i...
Samlingen er ett tilbud for alle syklister i klubbene i region TeVeBu i alderen 13 til 23 år, vi åpner som tidligere...