Sykling for alle? | NCF

Sykling for alle?

Norges Cykleforbund (NCF) ønsker at alle mennesker skal gis mulighet til å utøve sykleaktivitet ut fra sine ønsker og behov, som er i tråd med visjonen «Idrettsglede for alle» relatert til NIFs idrettspolitiske dokument for perioden 2015-2019.

Alle særforbund skal jobbe mot visjonen om idrettsglede for alle. For å nå dette må vi ha gode rammebetingelser som et godt styre, gode og utdannede trenere og tilgang til trenings- og konkurransefasiliteter. Et tema som har vært diskutert de siste årene er kostnaden for å drive idrett. Begynner kostnaden noen steder å bli så stor at vi ikke klarer å nå vårt hovedmål om at alle skal kunne drive sykleaktiviteter ut fra de ønsker og behov hver enkelt har?

For å forsøke å redusere kostnadene for å drive sykling innførte NCF i 2012 retningslinjer for bruk av dyre sykler for utøvere under 17 år på landevei, og i 2018 for terreng. Dette er et viktig tiltak, det signaliserer at det ikke er utstyret som avgjør hvor fort man sykler. Samtidig gir det et generelt signal om at det ikke skal koste mye penger å drive med sykling.

Utstyr til trening og konkurranser er nok en stor utgiftspost, men her finnes det muligheter for utlånssykler eller å kjøpe brukt. Noen av de største utgiftene er knyttet til trenings- og konkurranseavgift og utgifter til samlinger i skolens ferier. Å reise på samling kan gi et veldig godt treningsutbytte, og det kan bidra til å skape et godt sosialt miljø i klubben. Mange klubber velger å reise på treningsleir på våren, før skolestart i august, i høstferien, i vinterferien, i påskeferien og etter skoleslutt. Må man reise på samling i alle skoleferier? Kan man oppnå like godt utbytte ved å trene hjemme?

Det er ikke alle familier som har råd til å betale for at barna deres skal reise bort i flere helger eller uker i løpet av en sesong. Det er derfor viktig at klubbene legger opp til et aktivitetstilbud som bidrar til at flest mulig kan delta. Klubbene må spørre seg om hvilket utbytte man får ved å reise bort kontra å være hjemme, og om kostnaden forsvarer det ekstra utbyttet hver gang.

Når man setter opp sesongens aktivitetsoversikt bør man også sette inn stipulert kostnad for hver enkelt aktivitet. Det vil gjøre det lettere for medlemmene å planlegge for de kostnadene som kommer, og det vil gi alle tilknyttet klubben et enkelt og greit bilde av totalkostnadene som kommer i tillegg til lisens-, medlems- og treningsavgift for en sesong. Klubbene bør også ha tydelige retningslinjer for når man reiser, hvordan man reiser, og hvordan man bor for ulike aktivitetstyper. Dette vil gjøre at det blir enklere å planlegge hver aktivitet da retningslinjene gir noen rammer for hvordan det skal skje.

Vi oppfordrer med dette klubbene til å ha et høyere fokus på kostnadene knyttet til aktivitetene vi driver. Lave kostnader vil bidra til at flere kan delta, og det vil bidra til at flere deltar lengre. På denne måten vil vi lettere oppnå at alle kan drive med sykling ut fra egne ønsker og behov, uansett alder.

Tips til klubbene

Hvilke reiser (samlinger og konkurranser) har vi planlagt for denne sesongen?
Hva er kostnadene for disse reisene?
Hvor godt er utbyttet sett opp mot kostnaden?
Hvordan kan vi redusere kostnaden og samtidig opprettholde et godt utbytte?
Hva gjør vi for å fange opp at dette kanskje blir for dyrt for noen?
Hva gjør vi for at dette ikke skal bli ekskluderende (lavere kostnader, dugnad, kommunal støtte etc)?

Støtteordninger

I 2017 kom Norges Idrettsforbund på banen for at alle idretter skulle ha større fokus på kostnadsnivået i hver enkelt idrett, og det er satt av penger til støttetiltak gjennom kommunene.

Les mer her: https://www.bufdir.no/Tilskudd/Soke_om_tilskudd/Barnefattigdom/

Husk at søknadsfristen for 2019 er 10. desember 2018.

 

Nyheter

Foto: Europarådet I kampanjen #starttotalk kommer det frem at det er vanskelig for idrettsbarn å si ifra om...
I dag kom beskjeden om at Gunn-Rita Dahle Flesjå, den mestvinnende norske utøveren i en sommeridrett noensinne, legger...
Slik sparer du penger og støtter fremtidens sykkelsatsning! Som medlem i NCF får du Norges beste sykkelforsikring i...
HAR DERE BEHOV FOR Å UTDANNE MOBILE VAKTER? NCF sin samarbeidspartner holder kurs over hele landet, og der det...
Eirik Ulltang oppsummerer sesongen i vedlagte NYHETSBREV Vår hardt satsende utøver i grenen Trial har for femte gang...
Sandefjord Sykleklubb står nok en gang som teknisk arrangør av NM Bane for junior og senior i Odense, Danmark....
VM i maraton gikk i år i Italienske Auronzo Di Cadore. Auronzo ligger i Dolomittene, og området står på UNESCOS...
Norges Cykleforbund arrangerer Mobil-vaktkurs sammen med Eriks Trafikkskole for de som ønsker å være mobil vakt i...
Norges Cykleforbund sender en solid tropp til årets VM Landevei i Innsbruck, som blir arrangert fra 23. - 30. september...
Foto: GP Ruebliland - sammenlagtvinner Enzo Leijnse (Ned), 2. Biniam Girmay Hailu (Eri) og 3. Daniel Årnes (Nor)....