Sykkel-VM 2017

Kommissærene er tatt ut

Foto: Kåre Dehlie Thorstad
 

Norges Cykleforbund sendte ut forespørsel til samtlige 370 kommissærer, om hvem som ønsket å ha kommissæroppgaver under Sykkel-VM i 2017. Vi fikk inn i overkant av 60 positive svar.

Desverre har vi ikke behov for alle disse, så det er plukket ut 14 kommissærer, som vil få ulike oppgaver i Bergen 16.-24. september neste år. Noen av kommissærene som er valgt ut, er spesialister på sitt felt, og det er derfor naturllig at disse benyttes.

Det internasjonale sykleforbundet (UCI), velger ut selve juryen og assistentkommissærene fra hele verden. Våre kommissærer får derfor øvrige kommissæroppgaver det er behov for i VM. NCF har hatt et ønske om å styrke det nordiske samarbeidet ved å benytte kommissærer også fra Sverige og Danmark. De 14 kommissærene er valgt ut på grunnlag av enten sin spesialkunnskap, dyktighet eller at det er gode kommissærer vi ønsker å utvikle - i tillegg til at alle må være gode på å jobbe som et team. Det er dessuten flere kommissærer det ville vært naturlig å bruke, som har andre oppgaver under Sykkel-VM, siden disse har spesialkompetanse på andre områder innen sykkelsporten.

 

Følgende kommissærer er plukket ut til Sykkel-VM 2017 (vedtatt på NCFs styremøte 05.09.16):

MC-kommissærer:
Turid Foss (Fana IL Sykkel/Oslo)
Morgan Grindalen (Bryne CK)
Bjørn Holmvik (CK Victoria)

Utstyr:
Heidi Stenbock-Haakestad (Halden CK)
Erik Kriek (Åsane CK)
Kenneth Simonsson (Sverige)

Generelle oppgaver:
Amund Klem Rønning (CK Sotra)
Morten Messelt (Kristiansands CK)
Skjalge Kraglund (Eiker CK)
Søren Knudsen (Danmark)
Kristoffer Nennestam (Sverige)

Sekretariat:
Jan-Oddvar Sørnes (Bodø CK)
Kåre Stokke (Åsane CK)
Norvald Bjarte Algrøy (CK Sotra)

Vi ønsker våre kommissærer lykke til i Sykkel-VM neste høst!

 

  • Landevei