Styret

 

Forbundsstyret som er NCFs høyeste myndighet mellom Forbundstingene, består av president, 1. og 2. visepresident og 5 styremedlemmer, samt et varamedlem. Det innkalles til Forbundsstyremøte 4-6 ganger i året. Styremøter skal dessuten avholdes når presidenten eller et flertall av styremedlemmene forlanger det. Styret er beslutningsdyktig når et flertall av medlemmene er til stede.

President

Jan-Oddvar Sørnes
Tlf. 908 39 821
E-post: jan-oddvar.sornes@sykling.no
Nordland

1. visepresident

Dag Schartum-Hansen
Tlf. 913 84 491
E-post: dag.schartum-hansen@sykling.no
Innlandet (Hedmark)

 

2. visepresident

Kjersti Størset
Tlf. 416 82 912
E-post: Kjersti.Storset@sykling.no
Trøndelag

Styremedlem

Tone Midtsveen
Tlf. 476 03 802
E-post: Tone.Midtsveen@sykling.no
Viken

Styremedlem

Wenche Elizabeth Madsen Eriksson
Tlf. 957 05 426
E-post: Wenche.Eriksson@sykling.no
Oslo

 Styremedlem

 Helge Gunnar Garnes Nesse
 Tlf. 476 33 777
 E-post: HelgeG.Nesse@sykling.no
 Rogaland

 

Styremedlem

Haakon Faanes
Tlf. 930 57 391
E-post: Haakon.Faanes@sykling.no
Innlandet (Oppland)

Styremedlem

Knut Glad
Tlf. 414 45 444
E-post: Knut.Glad@sykling.no
Oslo

 

Styremedlem

Marit Sveen
Tlf. 412 96 013
E-post: Marit.Sveen@Sykling.no
Oslo

 

Varamedlem

Jan Inge Hansen
Tlf. 400 29 689
E-post: JanInge.Hansen@sykling.no
Nord

Nyheter

Helgen 18.-20. september ble det gjennomført både samling og møter på Geilo for syklister som har tilpasset MTB sykkel...
Arctic Race of Norway vil bli arrangert 5.-8. august i 2021. Arrangøren med daglig leder Knut-Eirik Dybdahl i spissen,...
  Aktivitet/trening Det vil alltid være helsedirektoratets retningslinjer som skal etterleves, men i...
Norges Cykleforbund har besluttet at Norge ikke deltar i de kommende WC, VM og EM i terrengsykling. Beslutningen er...
I dag skal avgjørende spørsmål i realiseringen av Velodrom, skole og administrasjonsbygg behandles i formannskapet i...
På Forbundstinget 7.-8. mars, ble det vedtatt at sykkelsporten skulle opprette et grenutvalg for E-Sport, og styret...
Får din klubb økonomiske konsekvenser som følge av koronakrisen? Se mer i nyhetsbrevet fra Norges Idrettsforbund...
Har dere personer i klubb eller region som gjennom sitt frivillige arbeid burde ha blitt tildelt en utmerkelse? Selv...
Utvekslingsprogram gjennom Norges idrettsforbund Søk her: https://www.idrettsforbundet.no/tema/idrettensfredskorps/...
Utvalget har i samarbeid med Region Midt forsøk å finne klubber i Midt-Norge til å arrangerer mesterskapet, ettersom...