Status kurs for sivile vakter

Frister og informasjon

Kursene for private vakter i sykkelritt er under utvikling og foreløpig er det løypevaktkurset som er tilgjengelig i form av et klasseromskurs. Mange klubber har allerede holdt dette kurset og ønsker din klubb å gjøre det samme kan du finne ut hvordan ved å følge linken HER

Mange lurer på forskjellen på kursene og hva de innebærer. Løypevaktskurset skiller seg fra de to andre ved at løypevaktene ikke får myndighet til å regulere trafikk. Stasjonære og mobile vakter får dermed denne myndigheten så sant de står i ro. Løypevaktkurset er derfor et enkelt kurs å holde og stiller ingen kompetansekrav til instruktøren. Vi anbefaler likevel at disse instruktørene har relevant erfaring fra sykkelritt.

Stasjonærvaktkurset er under utvikling

Vi jobber i skrivende stund med å utarbeide stasjonærvaktkurset. Vårt mål er at dette kurset skal stå klart som et klasseromskurs 1.desember 2017. Deler av dette kurset vil etter hvert kunne gjennomføres som et e-læringskurs. Dette velger vi å prioritere da vi mener at det vil gjøre kurset mer gjennomførbart med tanke på tiden deltagere faktisk må sette av til fysisk oppmøte. Rammene for gjennomføringen av kursene er satt. Innholdet og oppbygningen av kursene styres etter kravene Veidirektoratet har satt i sin læreplan.

Ønsker du mer informasjon om innholdet i kursene kan du lese læreplanen HER

På sykling.no sine sider er nå også opprettet en egen side som heter «vaktkurs». Her kan du finne all informasjon som legges ut fortløpende. Ønsker du er lettfattelig og kort beskrivelse av kursene, finner du det HER.

Løypevaktkurset ønsker vi å ha klart som et rent e-læringskurs 1. februar 2018. Stasjonærvaktkurset og mobilvaktkurset prioriteres nå for at arrangører skal kunne utdanne vaktene sine i god nok tid før sesongstart.

 

 

  • Landevei