Ridderdagene på Storedal

Erling Stordahls Minneritt 2. september

Ridderdagene på Storedal blir arrangert 1.-3. september 2017. Start for Erling Stordahls Minneritt er fra 12.30 lørdag 2. september. Det blir løypelengder på 5 km, 10 km, 20 km og 40 km for alle typer sykler.

PROGRAM 

BROSJYRE

  • Funksjonshemmede