Regionting 2019

Innkalling til regionting i Region Midt

Tid: 16. mars 2019 kl. 12:00 – 15:00.

Sted: Halsen ungdomsskole, Stokkanvegen 13 A, 7500 Stjørdal

Saksliste:
1. Godkjenne innkalling og saksliste
2. Valg av dirigent og sekretær
3. Godkjenne de frammøtte representanter
4. Årsmelding
5. Regnskap
6. Innkomne forslag
7. Fastsette kontingent 2019-2020
8. Vedta budsjett
9. Valg

Saker/forslag som ønskes behandlet på tinget må være styret i hende senest 8. mars.
Forslag sendes: NCF Region Midt v/Kjell Martinsen, fixerd@online.no

Påmelding av delegater til tinget sendes: NCF Region Midt v/Kjell Martinsen, fixerd@online.no innen 13. mars 2019.

Tingdokument finnes nederst på siden.

Styret i NCF Region Midt

Representasjon
Reglene for deltakelse på tinget når det gjelder representasjon og fullmakt:
§ 14 Representasjon på regiontinget.
1. På regiontinget møter med stemmerett:
a) Regionens styre.
b) Representanter fra idrettslagene etter følgende skala:
- For medlemstall tom 25 medlemmer – 1 representant
- For medlemstall 26 tom 50 medlemmer 2 representanter
- For medlemstall over 50 medlemmer 3 representanter som er det høyeste antall representanter et lag kan ha.
2. Representantene må være valgt på årsmøte i idrettslaget, eller oppnevnt av styret etter fullmakt.

Resten av lovteksen finnes under Lov for Region Midt

Her finner du Tingdokument Regionting 2019

 

  • Region Midt

Nyheter Region Midt

Levanger kommune har nå godkjent søknad om oppføring av sykkelvelodrom på Moan. Sykkelvelodromen vil være en utendørs...
Styret i Norges Cykleforbund har tidligere tildelt Norgesmesterskapet i landeveissykling til Region Midt-Norge....
Referat fra Regionsamling 2016
NCF Region Midt innførte Turtiern i sesongen 2014.   Begrunnelsen var å støtte klubber som driver med...
Siste dag av NM i banesykling her i Odense skulle bestå av en rekke spektakulære øvelser. Første øvelse på agendaen var...
Siste dag av NM i banesykling her i Odense skulle bestå av en rekke spektakulære øvelser. Første øvelse på agendaen var...
Medaljegjengen i eliminasjon   Lørdagens tettpakkede program besto av en rekke spektakulære øvelser. Først...
Innbudelse og påmelding Sandefjord SK og NCF inviterer til NM Bane i Odense, Danmark 12.-14. februar 2016....