Regionsting - Protokoll & Innkalling | NCF

Regionsting - Protokoll & Innkalling

Protokoll regionsting 2017

Protokoll regionsting 2016

Referat fra styremøter i Region Nord


Lov for NCF Region NORD

§ 14 Representasjon på særkretstinget

1. På særkretstinget møter med stemmerett:
a) Særkretsens styre.
b) Representanter fra idrettslagene etter følgende skala:
For medlemstall tom 25 medlemmer - 1 representant
For medlemstall 26 tom 50 medlemmer 2 representanter
For medlemstall over 50 medlemmer 3 representanter som er det høyeste antall representanter et lag kan ha.
2. Representantene må være valgt på årsmøte i idrettslaget, eller oppnevnt av styret etter fullmakt.

3. Videre møter uten stemmerett:
a) Lederne i de faglige utvalg/komiteer, eventuelt nestleder eller medlem dersom leder er forhindret fra å møte.
b) Kontrollkomiteens medlemmer.
c) Valgkomiteens medlemmer.
d) Revisor.

 

 

Innkalling til regionsting 2018,kommer fire uker før gjennomføring, så medio februar 2019
Husk frist for innmelding av saker og innmelding av delegater 2 uker før tinget. Møtet blir avholdt på Skype. Mer info kommer. Vel møtt :-)

Standard sakslistedokumenter er:

a) Godkjenne de fremmøtte representantene.
b) Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden.
c) Velge dirigent(er), referent(er) samt 2 representanter til å underskrive protokollen.
d) Behandle årsberetning.
e) Behandle regnskap for regionen i revidert stand.
f) Behandle forslag og saker, herunder lov for Region Øst.
g) Fastsette kontingent.
h) Behandle budsjett for regionen.
i) Valg.
Saker/forslag som ønskes behandlet på tinget må være styret i hende senest to uker før gjennomføring av tinget. Forslag sendes: NCF Region Nord, regionnord@sykling.no
Påmelding av delegater til tinget sendes: NCF Region Nord, regionnord@sykling.no

  • Region Nord

Nyheter Region Nord

Her kommer info om Regionsmesterskap landevei 2018 i Tromsø 2-3.juni  http://www.tcyk.no/
Fakta om Morgendagens Helter: Equinor har støttet talentutvikling i Norge helt siden 1990, i håpet om å kunne få unge...
Protokoll regionsting 2017 Protokoll regionsting 2016 Referat fra styremøter i Region Nord Lov for NCF...
(f.v.) President i A.S.O, Jean-Etienne Amaury; rittambassadør Thor Hushovd, forsvarsminister Frank Bakke-Jensen og...
Styret i det internasjonale sykleforbundet, UCI, vedtok i går å tildele verdensmesterskapet på landevei i 2018 til...
Styret i det internasjonale sykleforbundet, UCI, vedtok i går å tildele verdensmesterskapet på landevei i 2018 til...
To over og to under Polarsirkelen Den fjerde utgaven av Arctic Race of Norway byr på fire spektakulære etapper både...
A Lag: A laget er definert ut i fra resultater og ranking fra sesongen 2015, samt skjønn på bakgrunn av bevist...
A Lag: A laget er definert ut i fra resultater og ranking fra sesongen 2015, samt skjønn på bakgrunn av bevist...