Region Østs styre vil satse ekstra på terreng og bane

Styret i NCF Region Øst legger fram et budsjettforslag for 2019 hvor det brukes midler av egenkapitalen på banesykling og terrengsykling.

Regionen har et stramt inntektsbudsjett, men har siden etableringen i 2013 likevel opparbeidet en egenkapital på over 600.000 kroner. Styret foreslår nå at en fjerdedel av denne kapitalen brukes i 2019 på grunn av spesielle behov. Det presiseres at styret ikke ser for seg at det skal legges opp til underskudd i driften i årene som kommer etter 2019.

Årstinget i Region Øst lørdag 2. februar skal vedta regionens budsjett, og står fritt til å godkjenne forslaget, eller vedta et budsjett som går i balanse.

Bakgrunnen for forslaget er to spesielle behov i 2019:

  • Behov for å bruke ekstra ressurser i forbindelse med etablering av terrengsykkellinje på Wang i Oslo.
  • Behov for ressurser til rekruttering av syklister, utdanning av trenere og opparbeiding av annen kompetanse i forbindelse med velodrom i Asker.

Forslaget frastyret innebærer at disse tiltakene kan gjennomføres, uten at andre aktiviteter i regionen faller bort.

Terrengsykkelsatsing

Region Øst har de siste årene hatt et regionlag i terrengsykling. Styret ønsker nå å utvide den satsingen, blant annet for å oppnå dette:

  • Ha et regionslag for terreng som ett av trinnene på veien til landslag.
  • Bidra til at flest mulig ryttere skal ha tilgang til gode trenere ved å utvikle trenere og et faglig miljø for trenere i regionen.
  • Bidra til at klubbene finner måter å samarbeide på slik at ryttere på samme nivå og alder kan finne hverandre og miljøene oppleves større. Ett eksempel er samarbeid mellom klubbene i Oslo området og Wang toppidrett Oslo.

En fullstendig gjennomgang av terrengsatsingen ligger her.

Bane-og velodromprosjekt

Velodromen i Asker nærmer seg realisering, og presenteres nærmere på et seminar før årstinget 2. februar. Fram til nå har arbeidet med velodromen i hovedsak dreid seg om å få finansiering, reguleringsplaner, søknader og formaliteter på plass, slik at byggearbeidet kan starte.

Fremover blir det viktig at regionen og klubbene engasjerer seg, slik at velodromen fylles opp fra dag en. Også andre regioner, som region TeVeBu og Region Innlandet – og klubbene der – må engasjeres.

Regionen ønsker derfor å sette av midler slik at det i løpet av 2019 kan starte et prosjekt med dette for øye. Prosjektet skal se på tiltak for at unge syklister skal lære seg banesykling, gjøre det mulig å utdanne trenere i klubbene, og sørge for at regionen og klubbene har nødvendig kompetanse. P bør også utarbeide forslag til cuper, konkurranser, mesterskap og andre aktiviteter til den dagen velodromen åpner.

Styret i regionen vil nedsette et utvalg som skal lede prosjektet raskt etter årstinget, og som rapporterer til styret. Det vil bestå av representanter for klubber, regionen og grenutvalg for bane i NCF.

Utvalgets første oppgave blir å utarbeide en plan for arbeidet innenfor de rammene årstinget vedtar. Dersom behovet for midler i 2019 blir mindre enn det som ligger i budsjettet årstinget vedtar, vil en tilsvarende mindre del av egenkapitalen blir brukt.

Regionen har stående midler etter Oslo Cyklekrets, som disponeres av et eget styre. Det har fått en søknad fra flere klubber i tidligere OCK om å bruke midler til samme formål som regionen ønsker, og har bedt om en mer detaljert plan for dette. Regionen ser for seg at en samordning av de to prosjektene vil være fornuftig.

Regionstyrets forslag til budsjett for 2019 ligger her.

  • Region Øst

Nyheter Region Øst

NM Fellesstart for U23 måtte desverre avlyses 23. juni, men nå ønsker Fredrikstad SK og Skiptvet IL Sykkel å kunne...
Borlänge Tour er et tre-dagers etapperitt i Sverige med tempo fredag, rundbane lørdag og søndag. I år gikk touren 7....
om tidligere år ønsker Region Øst å bidra til utvikling av terrengsyklister i regionen gjennom å ha et regionlag. Laget...
I løpet av fem dager blir det mulig å oppleve seks norske mesterskap  i fem dispiliner - og turrittklassikeren...
Kursene arrangeres mandag 25. mars, mandag 8. april og mandag 29. april, og går over en kveld. De holdes i...
Det viser seminaret om banesykling som ble avholdt før årstinget i Region Øst lørdag 2. februar. Blant dem som bidro...
Regionen har et stramt inntektsbudsjett, men har siden etableringen i 2013 likevel opparbeidet en egenkapital på over...
Saksliste årsting i Region Øst i Norges Cykleforbund lørdag 2. februar 2019 klokken 13.30 på Holmen Fjordhotell a...
Det nærmer seg realisering av velodrom i Asker. Det vil bli et kjempeløft for syklingen på Østlandet. Nå er tiden inne...
Årstinget holdes på Holmen Fjordhotell, Slemmestadveien 64, 1394 Nesbru. .Klubber med under 300 medlemmer pr 1....