Rankingritt sykkelkross 2016

Nå er det mulig å søke om å arrangere rankingritt sykkelkross

Rankingritt sykkelkross 2016

For å skape en god nasjonal terminliste er det helt avgjørende med flere nasjonale konkurranser utover NC og NM ritt. Vi ser med glede på det voksende antallet sykkelkrossritt som arrangeres i Norge og har nå åpnet opp for at man kan søke om å arrangere rankingritt i sykkelkross. Vi oppfordrer derfor klubbene til å søke og arrangere et eller flere ritt som inngår i vår nasjonale NCF Ranking Sykkelkross.

Søknadsskjema finnes i vår arrangørmanual, og søknadsfristen for å komme med på årets terminliste er satt til 1. august. 

Spørsmål til søknadsprosessen eller tildelingen rettes til arrangementsansvarlig Per Erik R. Mæhlum (per.erik.maehlum@sykling.no)

  • Syklekross