Program for orienteringer i forbindelse med årsting 27. januar | NCF

Program for orienteringer i forbindelse med årsting 27. januar

Sted: Quality Hotell Olavsgaard

Adressen til hotellet er  Hvamstubben 11, 2013 Skjetten. Det ligger rett etter avkjøringen fra E6 til RV 22 – Hellerudsletta og Gjelleråsen. Alle er velkommen til  orienteringene - også de som ikke er delegat på årstinget.

09.30     Orientering om situasjonen  i NCF etter sykkel-VM - og arbeidet framover.

v/ sykkelpresident Harald Tiedemann Hansen

10.45     Status for velodrom i Asker

Visepresident Hans Petter Gulbrandsen i NCF (og styreleder i as-et som jobber med velodrom)                                                                                                   

11.30    Orientering om Green Cycling

v/ Thomas Rem              

12.00     Lunsj (betales av hver enkelt klubb/delegat)                                                                                 

13.30    Årsting i Region Øst

 

Orientering om delegatenes fullmakter på årstinget

I forbindelse med det ekstraordinære tinget i NCF dukket problemstillingen rundt delegatenes fullmakter opp. I henhold til regionens lov skal delegater fra klubbene enten være valgt på årsmøtet i klubben eller valgt av styret etter fullmakt gitt av årsmøtet.

Regionen har tidligere aldri kontrollert at dette er i orden – i likhet med praksis i NCF og i idrettskretsene. Vi vet at flere klubber har problemer med hensyn til å oppfylle dette. Etter å ha rådført oss med Astrid Johannessen, som har ansvaret for juridiske saker i Oslo Idrettskrets, har vi kommet til følgende:

Under åpningen av tinget vil styret foreslå at de delegatene som i utgangspunktet er stemmeberettiget stemmer over om de delegatene som ikke er det likevel skal få stemmerett. Denne avstemningen avgjøres med simpelt flertall.

Samtidig ber vi om at alle klubber sender inn dokumentasjon på at fullmaktene er ok sammen med fullmaktsskjemaet. Klubber som alt har meldt seg på, bes ettersende dette til regionost@sykling.no så raskt som mulig.

Vi oppfordrer alle regionens klubber til å melde seg på innen torsdag 25. januar klokken 15.00 – helst med alle fullmakter i orden. Dersom tinget bestemmer at øvrige delegater ikke får stemme, vil de få være tilstede som observatører.

Vel møtt til regionsting.

 

  • Region Øst

Nyheter Region Øst

Begge kursene holdes i Osloidrettens hus, Ekebergveien 101 i Oslo (ved siden av Ekeberghallen). Kursene er gratis for...
Samlingen er for grenene landevei, terreng, og BMX.  Påmeldingsfristen er utsatt til tirsdag 28. august Equinor...
Laget skal delta i siste ritt i MTB Nordic Series i Klding i Danmark. Rittet går 12. august. Uttaket er gjort med...
For sjette året på rad vil unge norske og internasjonale talent få muligheten til å konkurrere i Arctic Morgendagens...
Norges Cykleforbund og IF Frøy har gleden av å invitere til Nordisk mesterskap i Masters tempo og fellesstart lørdag 4...
Målet vårt er å være med på å tette gapet mellom klubb og landslag ved å bidra til:  Nivåheving for regionens...
Kurset er gratis for alle som er medlemmer i klubber i regionen. Stasjonære vakter er en del av det nye forskriftene...
Egil kom inn i styret i Region Øst i 2014, rett etter at regionen ble etablert. Jeg ble kjent som med han som en...
Menyen av ritt består både av tempo, fellesstart, gateritt og bakkeritt. For alle rittene vil sikkerhet bli satt i...
Region Øst arrangerte i samarbeid med NCFs sentralt og flere av klubbene i regionen en historisk tandemcup i 2017....