NCF´s anleggsprosjekter

Større anlegg under arbeid:

Levanger
Utendørs 200m velodrom i betong. Godkjent av Innovasjon Norge. Forprosjektet planlegges å gjennomføres
tidlig i november 2015. Gjøres i samarbeid med NTNU/SINTEF, Overhalla, praksis arkitekter og kommunen.
I tillegg er det gitt en statlig bevilgning på 2 millioner.

Sola
Innendørs velodrom på 250m. En UCI Kategori 2 bane der man kan gjennomføre alle internasjonale
konkurransermed unntak av OL og VM. Anlegget er i regi av Sola kommune og Folkehallene AS.
Et felles eier/driftsselskap isamarbeid med Stavanger, Randaberg, Sandnes og Sola kommune.
Velodromen blir det 4. anlegget i Folkehallenesportefølje.Med støtte fra NCF ble det ble søkt NIF
om nasjonalanlegg status. Idrettsstyret godkjente ikke anlegget som nasjonalanlegg.
Med støtte fra NIF og NCF er det sendt søknad til Kulturdepartementet om økonomiske tilskudd
i kategorien Spesialanlegg. Prosessen med å finansiere anlegget er i boks, og arbeidet med å
bygge velodromen er i gang. Anlegget vil stå ferdig i løpet av 2020.

Asker
Innendørs velodrom på 200m. Anlegget er i regi av Norges Cykleforbund der det er planlagt å etablere
et nasjonaltkompetansesenter for sykling. NCF vil flytte sin administrasjon inn i bygget sammen med
annen relevant kompetanse. I området vil NCF også utvikle andre relevante anlegg. Det vil primært være
et treningsanlegg, dog kan enkle konkurranserogså gjennomføres. Velodromen er en del av et større
utbyggingsprosjekt i samarbeid med grunneier og Asker kommune. Kommunen bidrar med tomt, utgifter
til infrastruktur og en langsiktig leieavtale for de idrettsflater bygget vil ha.Kommunen ser også på velodromen
som en del av Risenga idrettspark. Det jobbes det med å finansiere prosjektet.

Dal
Dal IL Sykkelgruppe har laget en BMX bane for barn (2019) og er i gang med å lage en større bane. 
Finansiering er i orden, og de har infrastrukturen som behøves. Banen vil stå ferdig i løpet av en 2-års periode.

Ferdige prosjekter i perioden 2013-2017:

Råde BMX
Anlegget som inneholder både en BMX racing bane og Supercross bane (olympisk gren) er bygget
i regi av Råde BMX. Finansieringen er gjort gjennom kommunale, interkommunale og statlige midler.
I tillegg nedlegges det en betydelig dugnadsinnsats. Anlegget ble ferdigstilt i 2016 og da har vi
2 slike baner i Norge. I tillegg til Råde ble tilsvarende anlegg bygget på Sviland i Rogaland i 2014.

Solum Terrengsykkelklubb
Ildsjeler for BMX sporten i Solum TSK ønsket å få laget en BMX bane i Skien. I 2013 sto banen klar,
og har i ettertid blitt justert. Det kjøres NorgesCup løp og øvrige konkurranser på banen.

Bærum OCK
Banen sto ferdig høsten 2017 og er lokalisert på Rykkinn i Bærum. Banen er kjærkommen i en
kommune hvor det er stor tetthet av interesserte barn og ungdom. Det kjøres NorgesCup løp og øvrige 
konkurranser på banen.
 

NCF’s mål for anleggsutvikling i SPD:
Bare 10 % av syklesporten utøves i 2009 i anlegg bygd for sykkel. 25 % utøves i flerbruksanlegg og i skog
og mark, mens hele 64 % utøves påoffentlig veg og gatenett. Syklesporten har svært få anlegg som er
spesifikkbygd for sykkel. De arenaer og traseer som nyttes i sykkelidretten har videfinert som anlegg i
videste forstand. Gate, veg, stier, skitraseer m.m. er bygd for et annet hovedbruksområde, men de nyttes
også til syklesport og må da betraktes som et flerbruksanlegg. NCF ser viktigheten av at anlegg blir tatt på
alvor for å opprettholde veksteni syklemiljøet,og at vi har et godt tilbud til de som ønsker å utvikle seg på sykkel,
spesielt i tidlig alder.

Aktuelle anlegg

Landevei
• Sperregjerder
• Mobile vogner med teknisk utstyr som bl.a tidtakingsutstyr, samband og lignende
• Mobil scene med musikk og speaker utstyr
• Permanente kriteriumsløyper
• Trafikkskilt og opplysningsskilt

Bane
• Utendørs bane
• Innendørs velodrom
• Minivelodrom/syklebinge

BMX
• Aktivitetsbane uten startsystem
• Innendørs BMX aktivitetsanlegg (opprettholde trening på vinteren)
• BMX bane med startsystem (ikke krav til bredde og lengde)
• BMX bane med startsystem - internasjonal standard
• Supercross bane - internasjonal standard

Terreng
• Fellesarenaer med Ski
• Mobile vogner med teknisk utstyr som bl.a tidtakingsutstyr, samband og lignende
• Mobil scene med musikk og speaker utstyr
• Permanente anlegg
• Terrengløyper i tilknytning til skoler

Utfor
• Alpinanlegg
• Mobile vogner med teknisk utstyr som bl.a tidtakingsutstyr, samband og lignende
• Mobil scene med musikk og speaker utstyr

Sykkelcross
• Mobile vogner med teknisk utstyr som bl.a tidtakingsutstyr, samband og lignende
• Mobil scene med musikk og speaker utstyr

Trial
Permanente anlegg

NCFs mål for anlegg 2010 – 2022
• Bygging av innendørs velodrom starter opp i perioden
• En syklebane i alle regioner
• Det etableres nærmiljøanlegg tilrettelagt for sykling i minst 10 kommuner i Norge
• Det etableres anlegg for BMX i alle regioner i Norge, hvorav 3 er av internasjonal standard, derav minst 1 Supercrossbane
• Det etableres et nasjonalanlegg for Terreng Rundbane slik at kan arrangeres internasjonale arrangementer
• Etablere et samarbeid med Skiforbundet om fellesanlegg for ski og terrengsykling
• Minst 10 alpinanlegg med utforaktivitet
• Etablere flerbruksanlegg for barn og unge

Tiltaksstrategi for anlegg
• NCF skal inspirere klubber til å bygge BMX anlegg, som skal ivareta et bredere tilbud til syklesporten
• Inspirere etablerte klubber til å bygge enkle BMX anlegg som kan benyttes til trening og inspirasjon for de minste
• Utvikle enkle konsepter som inneholder økonomiske og tekniske planer for sykleanlegg tilpasset alle grener
• Fremme forslag om enkle aktivitetsanlegg uten startsystem (á la fotballøkker) overfor kommunene
• Ta initiativ til at det opprettes et nasjonalanlegg for terrengsykling
• Oppfordre klubbene til samarbeid med lokale skiklubbene og kretsene om etablering av fellesanlegg
• Etablere gode kontakter med alpinanlegg for Utfor, i samarbeid med nærliggende klubber
• Fremme tiltak som sikrer bygging av utendørs syklebaner i alle regioner

Nyheter

Dette er et flott tiltak, som støttes av Region Øst. Neste år åpnes velodrom i Sola, og vi jobber med realiseriing av...
Skrevet av Mette Bugge, hentet fra aftenposten.no 24.09.19,  Få dager etter at Daniel hadde sonet ferdig sin...
Alexander Kristoff viser gryende VM form og vant 1. etappe av Slovakia rundt i dag. Kristoff spurtslo både Michael...
Erik Hægstad startet sesongen i Norden i håp om å samle poeng og bevise at han var moden for verdenscup deltakelse....
I helgen som var kjørte terrenglandslaget i Italienske Va Di Sole. U 23 guttene våre Anders Johannessen og Martin...
Arbeid og velferdsdirektoratet har i 2019 bevilget midler til Norges Cykleforbund for å tilby arbeidstrening og utdanne...
NCF lanserer et nytt prosjekt neste vår hvor vi har som mål å engasjere en koordinator i hver region som får ansvar...
Et vellykket NM er nå historie. Vi vil benytte sjansen til å takke arrangør for et flott arrangement i utfordrende og...
I går (tirsdag) var det offisiell åpning av den nye pumptracken på Bryn i Bærum. Pumptracken er et nytt spennende ...
Under lanseringsfesten til Ladies Tour of Norway 13. mai, hadde NCF gleden av å presentere sitt nye jenteprosjekt som...