Løypevaktkurs 3.februar kl 10.00 - 12.00

NCF region TeVeBu arrangerer kurs for medlemmer i alle klubber i regionen

Læringsmål
Loven gjelder for sykkelritt på veg som er helt eller delvis åpen for alminnelig ferdsel. Det overordnede formålet med opplæringen er å bedre trafikksikkerhet og nødvendig fremkommelighet både for syklende som deltar i sykkelritt og andre trafikanter mens sykkelrittet pågår.
Etter opplæringen skal vaktene ha oppnådd god trafikkforståelse slik at de ivaretar trafikksikkerheten på en forsvarlig måte. De stasjonære og mobile vaktene skal kunne utføre sikker trafikkregulering slik at ulykker og uhell unngås. Det er et overordnet mål at vaktene forstår at trafikksikkerhet og fremkommelighet under sykkelritt handler om alle trafikanter og ikke kun syklistene.

Målgruppe
Alle som ønsker å bli løypevakt for sykkelritt og er i alderen 15-17 år med Trafikalt grunnkurs, eller 18 år og eldre.

Klikk her for å komme til påmelding for kurset

.All påmelding må skje via lenken over, dette for at det skal bli registrert at du har gjennomført kurset.

Kursinnhold
LEKSJON1: Innledning Omfang: 20 minutter
Formål med denne leksjonen er at løypevakter under sykkelritt har god trafikkforståelse og kunnskap om trafikksikkerhet. De skal ha rett kunnskap om oppgaven sin og regelverket som gjelder, og i særlig grad formålet som følger av sykkelrittforskriften §1. Løypevakter skal ikke ha kompetanse til å drive med trafikkregulering.
LEKSJON2: Lov og forskrift, søknad og vedtak Omfang: 30 minutter
Formålet med denne leksjonen er at løypevakter kjenner til de offentlige reglene som gjelder for sykkelritt, har kunnskap om politiets overordnede myndighet og forstår rittleders ansvar og sine egne oppgaver i forbindelse med rittet.
LEKSJON3: Egen og andres sikkerhet Omfang: 50 minutter
Formålet med denne leksjonen er at løypevakter har god kunnskap om trafikanters adferd og kan gjøre enkle risikovurderinger for egen posisjon for å kunne utføre oppgavene mest mulig trafikksikkert for seg selv.

Praktisk informasjon
Kursholder: Øyvind Nilsen og Bjørn Arild Øhre
Kontktinfo: +47 992 39 580 leder@tck.no
 
Forkunnskaper
15 år + Trafikalt grunnkurs, ellers 18 år.

Kurset er gratis

Klikk her for å laste ned en guide for registrering i minidrett
 

  • Region TeVeBu

Nyheter Region TeVeBu

NCF region TeVeBu har tradisjon for å gjøre det godt under Equinor Morgendagens Helter rittene som går av stabelen...
Temporittet Hafjell GP foregår fredag 6.september, fellesstartrittet Lillehammer GP lørdag, og fellesstartritt Gylne...
Både Tønsberg CK og Ringerike SK stiller med egne lag under de to rittene på Ringerike, derfor ble Sandefjord og...
De generelle kriteriene gjelder for samtlige laguttak i sesongen 2019.   Uttakskriterier regions lag...
Årshjul med planer for 2019   Det var ingen store saker på årsmøtet som ble gjennomført som seg "hør og bør...
Regionen står som arrangør for den praktiske delen av stasjonær vaktkurset i alle fylkene i vår region. Det er...
Sted: Tønsberg CK klubbhus, Stenmalveien 32, 3111 Tønsberg Forslag til årsmøtet må være innsendt senest 11....
  Det behøver ikke favne alle klasser, for å få regionsmesterskapene i havn må vi antagelig dele opp f.eks egne...
REGIONAL KOMMISSÆR Pga lav påmelding er de som hadde meldt seg på flyttet til kurset på Gardermoen 23.-24.mars - vi...
Mange klubber er i gang med å finne datoer for sine ritt i 2019. Vi ber om at alle planlagte ritt legges inn i...