Løypevaktkurs 3.februar kl 10.00 - 12.00 | NCF

Løypevaktkurs 3.februar kl 10.00 - 12.00

NCF region TeVeBu arrangerer kurs for medlemmer i alle klubber i regionen

Læringsmål
Loven gjelder for sykkelritt på veg som er helt eller delvis åpen for alminnelig ferdsel. Det overordnede formålet med opplæringen er å bedre trafikksikkerhet og nødvendig fremkommelighet både for syklende som deltar i sykkelritt og andre trafikanter mens sykkelrittet pågår.
Etter opplæringen skal vaktene ha oppnådd god trafikkforståelse slik at de ivaretar trafikksikkerheten på en forsvarlig måte. De stasjonære og mobile vaktene skal kunne utføre sikker trafikkregulering slik at ulykker og uhell unngås. Det er et overordnet mål at vaktene forstår at trafikksikkerhet og fremkommelighet under sykkelritt handler om alle trafikanter og ikke kun syklistene.

Målgruppe
Alle som ønsker å bli løypevakt for sykkelritt og er i alderen 15-17 år med Trafikalt grunnkurs, eller 18 år og eldre.

Klikk her for å komme til påmelding for kurset

.All påmelding må skje via lenken over, dette for at det skal bli registrert at du har gjennomført kurset.

Kursinnhold
LEKSJON1: Innledning Omfang: 20 minutter
Formål med denne leksjonen er at løypevakter under sykkelritt har god trafikkforståelse og kunnskap om trafikksikkerhet. De skal ha rett kunnskap om oppgaven sin og regelverket som gjelder, og i særlig grad formålet som følger av sykkelrittforskriften §1. Løypevakter skal ikke ha kompetanse til å drive med trafikkregulering.
LEKSJON2: Lov og forskrift, søknad og vedtak Omfang: 30 minutter
Formålet med denne leksjonen er at løypevakter kjenner til de offentlige reglene som gjelder for sykkelritt, har kunnskap om politiets overordnede myndighet og forstår rittleders ansvar og sine egne oppgaver i forbindelse med rittet.
LEKSJON3: Egen og andres sikkerhet Omfang: 50 minutter
Formålet med denne leksjonen er at løypevakter har god kunnskap om trafikanters adferd og kan gjøre enkle risikovurderinger for egen posisjon for å kunne utføre oppgavene mest mulig trafikksikkert for seg selv.

Praktisk informasjon
Kursholder: Øyvind Nilsen og Bjørn Arild Øhre
Kontktinfo: +47 992 39 580 leder@tck.no
 
Forkunnskaper
15 år + Trafikalt grunnkurs, ellers 18 år.

Kurset er gratis

Klikk her for å laste ned en guide for registrering i minidrett
 

  • Region TeVeBu

Nyheter Region TeVeBu

Mange klubber er i gang med å finne datoer for sine ritt i 2019. Vi ber om at alle planlagte ritt legges inn i...
Samlingen er ett tilbud for alle syklister i klubbene i region TeVeBu i alderen 13 til 23 år, vi åpner som tidligere...
Vestfold idrettskrets inviterer til verdiseminar tirsdag 9. oktober på Scandic Sandefjord. Vi har et spennende program...
Dette rittet starter med prolog i Tallin og deretter er det 3 fellesstarter. Første etappe går i området rundt Tallin,...
Menn junior Søren Wærenskjold - Ringerike SK Andre Heggø  - Ringerike SK Dennis Gråsvold - Grenland SK...
Vi har fått invitasjon fra region Sør som har veldig lyst til å sende et jente lag til U6, noe vi synes er ett veldig...
Det er ikke så mange klubber som kan stille et lag med 3 ryttere og vi vil derfor forsøke oss med regionslag hvis det...
Uttakskriterier;    Syklisten må være tilknyttet en klubb i regionen    ...
Uttak Regions lag tevebuanMarton SUNDVOLDEN GP OG RINGERIKE GP 5-6 MAI 2018 Følgende 8 ryttere er tatt ut:...
Vi har som målsetning om å ha økt fokus på U-23 rytterne for å prøve å tilrettelegge for en enklere overgang mellom...