Koronavettregler fra Norges Cykleforbund

Oppdatert 14.08.2020

 

Aktivitet/trening
Det vil alltid være helsedirektoratets retningslinjer som skal etterleves, men i tillegg forekommer det forskjeller mellom idrettene. Dette medfører at særforbundene er pålagt å ha forskjellige retningslinjer grunnet idrettenes særegenheter.

Ved planlegging og gjennomføring av aktivitet skal det prioriteres god plass på stedene der aktiviteten avholdes. Retningslinjene sier at det fortsatt skal være minst 1 meters avstand mellom deltakerne. Det er alltid viktig at disse retningslinjer for avstand etterleves. Det skal være ansvarlige på plass som sørger for at utøvere ikke kommer for tett under gjennomføring av aktivitet.
Om en har noen form for symptomer på smitte skal en holde seg hjemme.

Ved feltkjøring anbefaler NCF maksimalt 10 stk. Dette er også av trafikale hensyn og gjelder all form for trening på vei der det er øvrig trafikk.
For andre grener der feltkjøring ikke er del av aktivitetsformen følges retningslinjene fra NIF og HDir i sin helhet.
«For treninger i barne- og ungdomsidretten vil det være et øvre tak på 20 personer. For idrettsarrangementer kan det være inntil 50 personer til stede der det er en ansvarlig arrangør som har/fører oversikt over hvem som er til stede».

 

Arrangementer og veien videre

Forskrift om Covid-19 er tydelig på en rekke vesentlige punkter knyttet til arrangement. Mange av punktene gjør det utfordrende med tanke på gjennomføring, men allikevel mulig å arrangere sykkelritt. Alle arrangører må forholde seg til følgende sentrale punkter som er direkte knyttet til den nasjonale forskriften (nasjonalt lovverk):

 

 

  • Arrangør skal be om vurdering av lokal kommuneoverlege av arrangement som forventer deltakelse på maksimal gruppestørrelse og arrangement som legger opp til innkvartering.
  • Arrangør skal kommunisere nulltoleranse for deltakere/støtteapparat/funksjonærer med luftveissymptomer.
  • Arrangøren skal utnevne en smittevernansvarlig  
  • Maksimal gruppestørrelse er 200 deltakere. Dette inkluderer også støtteapparat. (Størrelsen på feltet er derfor teoretisk mindre enn 200, dette vil variere i forhold til kategori). Arrangør/funksjonærer/vakter/kommissærer teller ikke med i begrensningen på 200 personer.  
  • Arrangøren kan dele opp sitt arrangement i flere delarrangement. Men det må utarbeides en tidsplan som gjør det mulig å tømme arena mellom hver klasse/hvert felt. Dersom flere klasser eller felt med maksimal gruppestørrelse skal kjøre i løpet av samme dag, må det planlegges slik at disse ikke møtes eller mikses i løype eller på arena i løpet av arrangementet. 
  • Alle funksjonærer, deltakere og støtteapparat må registreres/akkrediteres. Arrangør skal oppbevare komplette lister i 10 dager etter arrangementet i forbindelse med en eventuell smittesporing.
  • Arrangør skal iverksette tiltak for å unngå publikum i start/målområdet. Fysiske avsperringer og dedikerte funksjonærer til formålet pålegges.
  • Forskriften åpner for unntak fra 1-meters grensen for toppidrettsutøvere. Arrangører av UCI-ritt, norgescup og NM for junior og senior trenger derfor ikke å planlegge med spesielle sluseløsninger i forbindelse med start/mål. For øvrige arrangement skal det planlegges med god plass mellom rytterne i start/målområdet. Fellesstart er vurdert av FHI til å kunne gjennomføres uten at det er i konflikt med «1-metersregelen».

 

 

Punktene over er direkte knyttet opp til den nasjonale forskriften.
 

Arrangører, lag, klubber, ryttere og støtteapparat på nasjonale ritt eller nasjonale mesterskap skal forholde seg til NCF sin Covid-19 protokoll (Se link under).

 

 

 

Link til Covid-19 protokoll for nasjonale ritt og mesterskap 2020

 

Link til NCF sin arrangørguide for temporitt/enkeltstartritt og teknikk konkurranser 

 

Link til nettsaken etter klubbmøtet 22. mai 2020

 

 

Nyheter

Norges Cykleforbund har besluttet at Norge ikke deltar i de kommende WC, VM og EM i terrengsykling. Beslutningen er...
  Aktivitet/trening Det vil alltid være helsedirektoratets retningslinjer som skal etterleves, men i tillegg...
I dag skal avgjørende spørsmål i realiseringen av Velodrom, skole og administrasjonsbygg behandles i formannskapet i...
På Forbundstinget 7.-8. mars, ble det vedtatt at sykkelsporten skulle opprette et grenutvalg for E-Sport, og styret...
Får din klubb økonomiske konsekvenser som følge av koronakrisen? Se mer i nyhetsbrevet fra Norges Idrettsforbund...
Har dere personer i klubb eller region som gjennom sitt frivillige arbeid burde ha blitt tildelt en utmerkelse? Selv...
Utvekslingsprogram gjennom Norges idrettsforbund Søk her: https://www.idrettsforbundet.no/tema/idrettensfredskorps/...
Utvalget har i samarbeid med Region Midt forsøk å finne klubber i Midt-Norge til å arrangerer mesterskapet, ettersom...
Anita Stenberg var glad over å ha fått to stipender for å kunne satse på OL. På bildet fra venstre Ivar Kjellhov, Anita...
Krav om bruk av gule hjelmer for mobile vakter er nå tatt ut av sykkelforskriften.   I august ble...