Kjære sykkelvenner

Nok et hektisk og begivenhetsrikt sykkelår går mot slutten, og igjen kommer jule- og nyttårshelgen beleilig til, og åpner opp for ettertanke, vise takknemlighet, mimring og ikke minst etterlengtet tid sammen med våre nærmeste.

Det å levere gode prestasjoner, der sykkel er intet unntak, består av hardt og målrettet arbeid over tid. Dette gjelder selvsagt for våre utøvere, trenere og ledere, men stiller ofte krav også til familie og andre ildsjeler.  Våre sterkeste inntrykk fra året som har gått er nettopp ildsjelene, i alle landets sykkelklubber, som gjør det mulig å trene, arrangere, konkurrere og ha det trivelig sammen i trygge omgivelser.  Dette er utvilsomt grunnfjellet i Norsk sykkel, og forutsetningen for alt vi gjør. I året som har gått, har jeg og resten av styret hatt gleden av å delta på mange arrangement og mesterskap rundt omkring i landet, og det er i møtet med ildsjelene man får energi og motivasjon, og tydelig skjønner hvilken fantastisk organisasjon man er en del av. Det er under slike betingelser vi evner å få fram bredden og mangfoldet som også gir oss utøvere på høyt internasjonalt nivå. Det rettes en stor og ydmyk takk til alle arrangører og frivillige som har bidratt til gjennomføringen av over 700 ritt i året som har gått. 

Og som om ikke det skulle være nok... NCF Road Safety er selve symbolet på mange av de grunnverdiene Norsk sykkel står for,  og ved å bidra til en meningsfylt hverdag for de som har falt utenfor er dette prosjektet noe vi kan være stolte av. NCF Road Safety er et kvalifisert team med stasjonære vakter som bidrar til økt sikkerhet i sykkelritt. Prosjektet er et samarbeid med Veien Tilbake AS, som har mye erfaring med å gi arbeidstrening for målgruppen. Vi tar dette på alvor og er fornøyde med betydningen prosjektet har hatt for arrangører og ikke minst deltakerne selv i prosjektet.  Om du ikke har fått med deg denne lille snutten så kan den anbefales: https://vimeo.com/345414508

Det er gledelig å konstatere at vi for 2020 allerede har arrangører for de fleste mesterskap og NC-ritt, og mange øvrige ritt, i samtlige grener datofestet i terminlisten. Og nok en gang spredt over det ganske land.  At vi også har evnet å utdanne snart 8000 egne vakter gir oss et godt grunnlag for å arrangere trygge og profesjonelle ritt.  Å opprettholde et fyldig rittprogram som er tiltalende og fremmer rekruttering, appellerer til bredde og topp, får med begge kjønn, og som bidrar til enda bedre integrering, er noe vi tar på dypeste alvor. Dere vil i 2020 se forbedrede rutiner, normer, rittstøtte, og støttemateriell for rittarrangører.    

Samtidig er vi urolige for flaggskipet Tour of Norway, som har blitt arrangert siden 2011, ikke blir å finne i kalenderen i 2020.  At arrangøren, med Roy Hegreberg i spissen, allerede nå har startet jobben med å få rittet opp igjen i 2021 er gledelig. Vi skal sammen med arrangøren fortsette arbeidet med å få de tunge aktørene på banen og sørge for en bedre forutsigbarhet rundt de statlige bevilgningene til sykkel og sykkelritt.

En sportslig oppsummering av 2019 kommer over nyttår og det har vært et innholdsrikt år. Men måten året endte på gir håp. Vår beste banesyklist Anita Stenberg leverte toppresultater i Worldcup denne høsten, og virker å være i god rute for OL deltakelse i Tokyo til sommeren. Som forbilde og inspirasjon kunne ikke timingen vært bedre med tanke på åpningen av Sola arena våren 2020.  

Videre lar vi oss imponere over egen administrasjon. Generalsekretær Eystein og hans stab bidrar med stor innsats, kunnskap, positivitet og entusiasme som smitter og skaper idrettsglede og arbeidsglede hver bidige dag. Vår (og min) kanskje sterkeste lidenskap er positivitet og det å fremsnakke hverandre, være åpne, imøtekommende og positive. Dette gjør at vi oppnår mer sammen. Vi opplever dette som et sterkt og tydelig kjennetegn av forbundets administrasjon, og et resultat av en nødvendig og vellykket omstilling.

Styret, i tett samarbeid med administrasjonen, har i også i 2019 hatt et sterkt fokus på effektiv drift, sunn økonomistyring og organisasjonsutvikling. Vi drifter mot et overskudd også i 2019, og budsjetterer med et overskudd for 2020. Dette er vi helt avhengige av for å kunne håndtere både forventede og uforutsette utgifter. I vår startet vi et omfattende strategiarbeid der målet er å sette en klar og tydelig retning for NCF i årene som kommer.  Vi startet på fellesmøtet i mars og har i høst inkludert regionlederne i dette arbeidet. Vi ser fram til ytterligere innspill fram mot presentasjon og behandling på Tinget i 2020. Overordnet arbeider vi kontinuerlige med modernisering, herunder digitalisering, i tråd med NIFs ønsker og mål. Vi ser allerede effekten av dette og gode utviklingsmuligheter for vår organisasjon.  

Avslutningsvis ønsker jeg å rette en stor takk, og beundring, til alle våre tillitsvalgte i organisasjonen. Hva ville vi vært uten klubbstyrene, regionstyrene, grenutvalgene, andre utvalg og komiteer, og ikke minst kommissærene. Dere fyller alle sentrale roller og kunnskapsfelt innen vår idrett, og for dette er vi utrolig takknemlig. Takk også til alle våre engasjerte sponsorer, som gjør det mulig å utvikle våre utøvere. Personlig ønsker jeg helt til slutt å takke medlemmene i forbundsstyret. Det er en ære å få arbeide sammen med dere, og den samlede kompetansen og entusiasmen dere representerer har vært helt avgjørende i de mange sakene vi har hatt på vårt bord i løpet av styreperioden.     

Det er lett å glede seg til fortsettelsen, sammen med dere alle, og igjen tusen takk for alt dere har bidratt til å skape i 2019. Nyt noen avslappende dager så sees vi til et nytt og spennende år!

På vegne av styret ønsker jeg dere en riktig god jul og et godt nyttår.

Med hilsen

Jan-Oddvar Sørnes
Sykkelpresident
 

Nyheter

  Aktivitet/trening Det vil alltid være helsedirektoratets retningslinjer som skal etterleves, men i tillegg...
I dag skal avgjørende spørsmål i realiseringen av Velodrom, skole og administrasjonsbygg behandles i formannskapet i...
På Forbundstinget 7.-8. mars, ble det vedtatt at sykkelsporten skulle opprette et grenutvalg for E-Sport, og styret...
Får din klubb økonomiske konsekvenser som følge av koronakrisen? Se mer i nyhetsbrevet fra Norges Idrettsforbund...
Har dere personer i klubb eller region som gjennom sitt frivillige arbeid burde ha blitt tildelt en utmerkelse? Selv...
Utvekslingsprogram gjennom Norges idrettsforbund Søk her: https://www.idrettsforbundet.no/tema/idrettensfredskorps/...
Utvalget har i samarbeid med Region Midt forsøk å finne klubber i Midt-Norge til å arrangerer mesterskapet, ettersom...
Anita Stenberg var glad over å ha fått to stipender for å kunne satse på OL. På bildet fra venstre Ivar Kjellhov, Anita...
Krav om bruk av gule hjelmer for mobile vakter er nå tatt ut av sykkelforskriften.   I august ble...
Vi kan i dag presentere arrangører for NM og NorgesCup Terreng Maraton for 2020 sesongen.   Etter suksessen...