Jenteprosjektet

NCF er på jakt etter engasjerte koordinatorer

NCF lanserer et nytt prosjekt neste vår hvor vi har som mål å engasjere en koordinator i hver region som får ansvar for å koordinere jenteprosjektet i sitt område. Koordinatorene og NCF skal deretter sammen med enkelte klubber plukke ut 2-3 gode lokale ambassadører i regionene som sammen med lokalmiljøene og klubbene skal arrangere aktiviteter for jenter som er nysgjerrig på sykling.

 

Hva vil det si å ha ansvar for jenteprosjektet i sin region?
Koordinator jobber målrettet for å få flere jenter til å engasjere seg for sykling ved å;
Være prosjektets ansikt utad og primær kontaktperson for ambassadører i sitt lokalmiljø
Lage aktivitetsplan i samarbeid med regionstyre og ambassadører
Ha ansvar for å følge opp og lage avtaler med ambassadører
Ha ansvar for at ambassadører gjennomfører sine oppgaver etter avtale

 

Engasjementet er foreløpig frivillig men med muligheter for kompensasjon senere i prosjektet.

 

Les mer om jenteprosjektet her
https://www.sykling.no/article/nytt-jenteprosjekt-i-norges-cykleforbund

 

Dersom dette høres interessant ut, send søknad til beate.stenberg@sykling.no innen 15.juli 2019 

Nyheter

  Aktivitet/trening Det vil alltid være helsedirektoratets retningslinjer som skal etterleves, men i tillegg...
I dag skal avgjørende spørsmål i realiseringen av Velodrom, skole og administrasjonsbygg behandles i formannskapet i...
På Forbundstinget 7.-8. mars, ble det vedtatt at sykkelsporten skulle opprette et grenutvalg for E-Sport, og styret...
Får din klubb økonomiske konsekvenser som følge av koronakrisen? Se mer i nyhetsbrevet fra Norges Idrettsforbund...
Har dere personer i klubb eller region som gjennom sitt frivillige arbeid burde ha blitt tildelt en utmerkelse? Selv...
Utvekslingsprogram gjennom Norges idrettsforbund Søk her: https://www.idrettsforbundet.no/tema/idrettensfredskorps/...
Utvalget har i samarbeid med Region Midt forsøk å finne klubber i Midt-Norge til å arrangerer mesterskapet, ettersom...
Anita Stenberg var glad over å ha fått to stipender for å kunne satse på OL. På bildet fra venstre Ivar Kjellhov, Anita...
Krav om bruk av gule hjelmer for mobile vakter er nå tatt ut av sykkelforskriften.   I august ble...
Vi kan i dag presentere arrangører for NM og NorgesCup Terreng Maraton for 2020 sesongen.   Etter suksessen...