Jentelag under U6

Region TeVeBu ønsker å løfte jentesyklingen og satse på jentene

Vi har fått invitasjon fra region Sør som har veldig lyst til å sende et jente lag til U6, noe vi synes er ett veldig godt initiativ!.

Det er ikke mange jenter i regionen vår heller, og de fleste klubbene sliter med å stille lag. Region Sør har dermed lyst til å invitere andre jenter med på laget for at det skal være mulig å stille med lag. Hvis det skulle bli veldig mange som ønsker å delta kan vi kanskje lage 2 lag og bruke 2 regioner for å få det til.

Vi ønsker at jentene skal få være en del av et fellesskap, i likhet med region Sør vil også vi i region TeVeBu dekke startkontingenten til rytterne fra vår region. Send en e-post til sportslig leder, Sven Halvorsen, om du ønsker å være med!

Klikk her for å sende e-post

 

Vel så viktig som å kjøre ritt i ett lag er det sosiale rundt det å kunne være med i en gruppe for mange trener, og føle på fellesskapet når det er flere jenter sammen.

  • Region TeVeBu

Nyheter Region TeVeBu

Temporittet Hafjell GP foregår fredag 6.september, fellesstartrittet Lillehammer GP lørdag, og fellesstartritt Gylne...
Både Tønsberg CK og Ringerike SK stiller med egne lag under de to rittene på Ringerike, derfor ble Sandefjord og...
De generelle kriteriene gjelder for samtlige laguttak i sesongen 2019.   Uttakskriterier regions lag...
Årshjul med planer for 2019   Det var ingen store saker på årsmøtet som ble gjennomført som seg "hør og bør...
Regionen står som arrangør for den praktiske delen av stasjonær vaktkurset i alle fylkene i vår region. Det er...
Sted: Tønsberg CK klubbhus, Stenmalveien 32, 3111 Tønsberg Forslag til årsmøtet må være innsendt senest 11....
  Det behøver ikke favne alle klasser, for å få regionsmesterskapene i havn må vi antagelig dele opp f.eks egne...
REGIONAL KOMMISSÆR Pga lav påmelding er de som hadde meldt seg på flyttet til kurset på Gardermoen 23.-24.mars - vi...
Mange klubber er i gang med å finne datoer for sine ritt i 2019. Vi ber om at alle planlagte ritt legges inn i...
Samlingen er ett tilbud for alle syklister i klubbene i region TeVeBu i alderen 13 til 23 år, vi åpner som tidligere...