Jan-Oddvar Sørnes gjenvalgt som NCF-president

Jan-Oddvar Sørnes ble enstemmig gjenvalgt som president i NCFs på tinget sist helg. Også resten av styret, utvalg og komiteer ble valgt i tråd med valgkomiteens innstilling.

Det betyr at Norges Cykleforbund har følgende styre de kommende to årene:

Jan Oddvar Sørnes, Bodø CK     President
Dag Schartum-Hansen, Ottestad IL  1. visepresident
Kjersti Størset, Skogn IL     2. visepresident
Wenche Madsen Eriksson, IF Frøy    Styremedlem
Helge Gunnar Garnes Nesse, Sviland BMX  Styremedlem
Tone Midtsveen, Ringerike SK  Styremedlem
Haakon Faanes, Lillehammer CK   Styremedlem
Knut Glad, Sagene IF  Styremedlem
Marit Sveen, Romeriksåsen SK  Styremedlem (ungdomsrepresentant)
Jan Inge Hansen, Harstad CK  Vararepresentant i styret

 

Terje Johnsen fra Arendal CK ble foreslått fra salen som styremedlem, og Bjørnar Volden fra BOC ble foreslått som medlem i GU Sykkelkross. 

- Jeg er stolt og glad over tilliten jeg er vist av sykkel-Norge. At jeg og resten av styret ble valgt på et forbundsting som var meget positivt og som viser en god retning, gir ekstra energi for å lede NCF de neste to årene, sier Jan-Oddvar Sørnes.

Han takker alle delegatene og ikke minst vertskapet fra Region Sør som sørget for et godt ting.

Forbundstinget på Sola med 120 stemmeberettigede representanter sa også enstemmig ja til velodrom i Asker. Vedtaket gir forbundsstyret, som generalforsamling i NCK AS, fullmakt fra Forbundstinget 2020 til å inngå de nødvendige avtaler for å få gjennomført prosjektet, under forutsetning av finansiering i KLP med kommunal garanti fra Asker kommune.

- Dette var et langt steg på veien mot ny velodrom. Når tinget enstemmig støtter projektet vet vi at vi har sykkel-Norge med oss i arbeidet med å kunne åpne en velodrom i Asker i 2022, sier Dag Schartum Hansen. 

Han er styreleder i Norges Cykleforbunds kompetansesenter AS, selskapet som står bak velodromprosjektet.

Blant øvrige saker på tinget var behandling og diskusjon av strategiplan for NCF fram til 2024.

Strategiplanen, tillitsvalgte i utvalg og komiteer (som følger valgkomiteens innstilling), regnskaper, budsjetter og øvrige sakspapirer finnes HER.

Nyheter

  Aktivitet/trening Det vil alltid være helsedirektoratets retningslinjer som skal etterleves, men i tillegg...
På Forbundstinget 7.-8. mars, ble det vedtatt at sykkelsporten skulle opprette et grenutvalg for E-Sport, og styret...
Får din klubb økonomiske konsekvenser som følge av koronakrisen? Se mer i nyhetsbrevet fra Norges Idrettsforbund...
Har dere personer i klubb eller region som gjennom sitt frivillige arbeid burde ha blitt tildelt en utmerkelse? Selv...
Utvekslingsprogram gjennom Norges idrettsforbund Søk her: https://www.idrettsforbundet.no/tema/idrettensfredskorps/...
Utvalget har i samarbeid med Region Midt forsøk å finne klubber i Midt-Norge til å arrangerer mesterskapet, ettersom...
Anita Stenberg var glad over å ha fått to stipender for å kunne satse på OL. På bildet fra venstre Ivar Kjellhov, Anita...
Krav om bruk av gule hjelmer for mobile vakter er nå tatt ut av sykkelforskriften.   I august ble...
Vi kan i dag presentere arrangører for NM og NorgesCup Terreng Maraton for 2020 sesongen.   Etter suksessen...
Dette er noe av det som kommer neste år: Det innføres en egen rangering og cup for temporitt på landeveien. Det...