Innkalling til regionsting TeVeBu | NCF

Innkalling til regionsting TeVeBu

Lørdag 3.februar 2018 kl 13.00 i Tønsberg

Tønsberg Cykleklubbs klubbhus, Messehuset i Tønsberg 
Adresse: Stenmalveien 32, 3111 Tønsberg

Alle lag som har sitt forhold i orden ovenfor NCF og TeVeBu kan delta på regionstinget med en representant.

 På regionstinget møter med stemmerett:

a)Regionens styre.

b)Representanter fra idrettslagene etter følgende skala:

  • Lag med inntil 100 medlemmer:     1 rep
  • Lag med 101 - 300 medlemmer:      2 rep
  • Lag med mer enn 300 medlemmer: 3 rep

Representantene må være valgt på årsmøte i idrettslaget, eller oppnevnt av styret etter fullmakt, de må være fylt 15 år og ha vært medlem av laget i minimum 1 måned.

Videre møter uten stemmerett:

a)Lederne i de faglige utvalg/komiteer, eventuelt nestleder eller medlem dersom leder er forhindret fra å møte.

b)Kontrollkomiteens medlemmer

c)Valgkomiteens medlemmer

d)Revisor

 

Påmelding innen 15. januar til e-post: mb@grenlandsk.no

Forslag som ønskes behandlet på tinget må være styret i hende innen 15. januar på e-post: mb@grenlandsk.no

 

Årsmøte- og tingdokumenter offentliggjøres på regionens nettside: https://www.sykling.no/region-tevebu senest 26.januar.

Klikk her for årsmøtedokumentet inkl valgkomiteens innstilling

 

 

 

Dagsorden for Regionstinget i TeVeBu

 

Godkjenne de fremmøtte representantene.

2.Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden.

3.Velge dirigent, referent, samt to representanter til å underskrive protokollen.

4.Behandle beretning.

5.Behandle regnskap for regionen i revidert stand.

6.Behandle forslag og saker.

7.Fastsette kontingent.

8.Behandle budsjett for regionen.

9.Foreta følgende valg:

Leder og nestleder.

b)3 styremedlemmer og 2 varamedlemmer.

c)To revisorer.

d)Representanter til ting i overordnete organisasjonsledd eller gi regionsstyret fullmakt til å oppnevne representantene.

e)Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem for neste regionsting.

 

Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til regionsstyret bør velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall.

 

Protokoll fra regionstinget lørdag 03.02.18, signert

  • Region TeVeBu

Nyheter Region TeVeBu

Menn junior Søren Wærenskjold - Ringerike SK Andre Heggø  - Ringerike SK Dennis Gråsvold - Grenland SK...
Vi har fått invitasjon fra region Sør som har veldig lyst til å sende et jente lag til U6, noe vi synes er ett veldig...
Det er ikke så mange klubber som kan stille et lag med 3 ryttere og vi vil derfor forsøke oss med regionslag hvis det...
Uttakskriterier;    Syklisten må være tilknyttet en klubb i regionen    ...
Uttak Regions lag tevebuanMarton SUNDVOLDEN GP OG RINGERIKE GP 5-6 MAI 2018 Følgende 8 ryttere er tatt ut:...
Vi har som målsetning om å ha økt fokus på U-23 rytterne for å prøve å tilrettelegge for en enklere overgang mellom...
Sundvolden og Ringerike GP kjøres for M senior som landeveisritt (UCI 1.2) med 7-manns lag. Laget må bestå av minimum 5...
REGIONAL KOMMISSÆR Klikk her for påmelding  Informasjon om kurset: Et grenspesifikt kurs som gir...
Læringsmål Loven gjelder for sykkelritt på veg som er helt eller delvis åpen for alminnelig ferdsel. Det overordnede...
Det blir mye e-poster om dagen, både fra oss i regionen og NCF, beklager tilløp til "spamming" fra oss i regionsstyret...