INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRT REGIONSTING TORSDAG 18.JANUAR kl 18.00

Følgende e-post er sendt alle klubber i NCF region TeVeBu i kveld:

Det blir mye e-poster om dagen, både fra oss i regionen og NCF, beklager tilløp til "spamming" fra oss i regionsstyret i NCF region TeVeBu!

Det viser seg at forslaget vårt til løsning av hvem som kan representere regionen OG ha stemmerett på det ekstraordinære forbundstinget ikke var godt nok. Dette fordi det må vedlegges protokoll med regionstingvedtak sammen med påmeldingen av representanter til ekstraordinært forbundsting.

Vi må derfor gjennomføre ett ekstraordinært regionsting for å få dette vedtaket i orden før påmeldingsfristen den 19.januar. Derfor sendes innkallingen idag slik at vi overholder kravet om at innkallingen skal bekjentgjøres min 14 dager før ekstraordinært regionsting.

Vi innkaller dermed alle regionens klubber til ekstraordinært regionsting torsdag 18.januar kl 18.00

Innkallingen legges også ut på regionens nettside og facebookside.

Sted: Tønsberg Cykleklubbs klubbhus, Messehuset i Tønsberg , Stenmalveien 32, 3111 Tønsberg

Alle lag som har sitt forhold i orden ovenfor NCF og TeVeBu kan delta på regionstinget med en representant.

På regionstinget møter med stemmerett:
a)Regionens styre.
b)Representanter fra idrettslagene etter følgende skala:
Lag med inntil 100 medlemmer: 1 rep
Lag med 101 - 300 medlemmer: 2 rep
Lag med mer enn 300 medlemmer: 3 rep

Representantene må være valgt på årsmøte i idrettslaget, eller oppnevnt av styret etter fullmakt, de må være fylt 15 år og ha vært medlem av laget i minimum 1 måned.

Det er ingen forhåndspåmelding til dette ekstraordinære regionstinget, registrering ved oppmøte.

Dagsorden for ekstraordinært regionsting i TeVeBu 18.01.2018:

1.Godkjenne de fremmøtte representantene.
2.Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden.
3.Velge dirigent, referent, samt to representanter til å underskrive protokollen.
4.Velge representanter fra NCF region TeVeBu til deltagelse på NCF ekstraordinære forbundsting 20.januar 2018.
Styret foreslår følgende representanter: Tone Midtsveen - Buskerud, Christian Tetlie - Buskerud, Marit Brokke - Telemark, Øyvind Nilsen - Telemark, Bjørn Arild Øhre - Vestfold og Tone G. Halvorsen - Horten

Vi minner om at tilsvarende krav også gjelder klubbene for å få møte på ekstraordinært forbundsting med stemmerett.

Vennlig hilsen 
Styret i Region TeVeBu

  • Region TeVeBu

Nyheter Region TeVeBu

NCF region TeVeBu har tradisjon for å gjøre det godt under Equinor Morgendagens Helter rittene som går av stabelen...
Temporittet Hafjell GP foregår fredag 6.september, fellesstartrittet Lillehammer GP lørdag, og fellesstartritt Gylne...
Både Tønsberg CK og Ringerike SK stiller med egne lag under de to rittene på Ringerike, derfor ble Sandefjord og...
De generelle kriteriene gjelder for samtlige laguttak i sesongen 2019.   Uttakskriterier regions lag...
Årshjul med planer for 2019   Det var ingen store saker på årsmøtet som ble gjennomført som seg "hør og bør...
Regionen står som arrangør for den praktiske delen av stasjonær vaktkurset i alle fylkene i vår region. Det er...
Sted: Tønsberg CK klubbhus, Stenmalveien 32, 3111 Tønsberg Forslag til årsmøtet må være innsendt senest 11....
  Det behøver ikke favne alle klasser, for å få regionsmesterskapene i havn må vi antagelig dele opp f.eks egne...
REGIONAL KOMMISSÆR Pga lav påmelding er de som hadde meldt seg på flyttet til kurset på Gardermoen 23.-24.mars - vi...
Mange klubber er i gang med å finne datoer for sine ritt i 2019. Vi ber om at alle planlagte ritt legges inn i...