Innkalling til årsting 2019 i Region Øst | NCF

Innkalling til årsting 2019 i Region Øst

Det innkalles til årsting i NCF Region Øst lørdag 2. februar 2019 klokken 13.00

Årstinget holdes på Holmen Fjordhotell, Slemmestadveien 64, 1394 Nesbru.

.Klubber med under 300 medlemmer pr 1. januar 2019 kan stille med en representant. Klubber med 300 eller flere medlemmer kan stille med to representanter. Forpliktelsene overfor regionen og NCF må være i orden. Klubber som stiller med to representanter, må ha en representant av hvert kjønn.

Klubber som ønsker å være representert bes sende inn navn på sine delegater senest onsdag 30  januar 2019. Vedlagte fullmaktsliste benyttes. Den sendes regionens styre på epostadresse regionost@sykling.no.

Forslag som ønskes behandlet må sendes regionens styre til epostadresse regionost@sykling.no
senest lørdag 13. januar 2018. Sakspapirer blir offentliggjort på regionens side på sykling.no senest en uke før tinget. Alle klubber blir også varslet pr epost når alle sakspapirer er offentliggjort.

Saksliste:

  • Godkjenne de fremmøtte representantene.
  • Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden.
  • Velge dirigent(er), referent(er) samt 2 representanter til å underskrive protokollen.
  • Behandle årsberetning.
  • Behandle regnskap for regionen i revidert stand.
  • Behandle forslag og saker, herunder lov for Region Øst.
  • Fastsette kontingent.
  • Behandle budsjett for regionen.
  • Valg

Fullmaktsliste finnes her.

Oslo, 24 desember 2018

NCF Region Øst
Jørn Michalsen,
leder

 

  • Region Øst

Nyheter Region Øst

I løpet av fem dager blir det mulig å oppleve seks norske mesterskap  i fem dispiliner - og turrittklassikeren...
Kursene arrangeres mandag 25. mars, mandag 8. april og mandag 29. april, og går over en kveld. De holdes i...
Det viser seminaret om banesykling som ble avholdt før årstinget i Region Øst lørdag 2. februar. Blant dem som bidro...
Regionen har et stramt inntektsbudsjett, men har siden etableringen i 2013 likevel opparbeidet en egenkapital på over...
Saksliste årsting i Region Øst i Norges Cykleforbund lørdag 2. februar 2019 klokken 13.30 på Holmen Fjordhotell a...
Det nærmer seg realisering av velodrom i Asker. Det vil bli et kjempeløft for syklingen på Østlandet. Nå er tiden inne...
Årstinget holdes på Holmen Fjordhotell, Slemmestadveien 64, 1394 Nesbru. .Klubber med under 300 medlemmer pr 1....
ONSDAG 21. NOVEMBER inviteres alle klubber som ønsker å arrangere ritt i regionens landeveiscup til oppsummering av...
Vi (Pål Bråten – Rye SK og Torbjørn Stokke – IF Frøy) ønsker derfor å invitere med jenter primært i aldersgruppen 10-14...
Norges Cykleforbund, Equinor og Region Øst inviterer for første gang til «Morgendagens helter samling» for utøvere i...