Informasjon angående politiutgifter 2019

Gladnyhet fra Norges Idrettsforbund

Gladnyhet fra Norges Idrettsforbund angående politiutgifter 2019

Kulturdepartementet tildelte Norges idrettsforbund midler i 2016 og 2017 som skulle benyttes til tilskudd for utgifter til politi ved idrettsarrangement for barn og unge. Det er ikke gitt en ny bevilgning til formålet i 2019, men det gjenstår 1,2 millioner kroner fra tidligere år som kan fordeles. 
 
NIF har utarbeidet et søknadsskjema og retningslinjer for fordeling av midlene. Retningslinjene er de samme som tidligere år. 

Nå kan klubber som har hatt politiutgifter i 2019 til arrangementer for barn og unge, søke om midler for å få dekket disse utgiftene.

Søknadskjema finner du her

Rettningslinjer finner du her

Søknaden sendes til kirsti.ruud@sykling.no

Søknadsfristen er satt til 13. mars 2020.

 

Les mer på nettsiden til Norges Idrettsforbund HER

 

For sesongen 2020 er det dessverre ikke bevilget midler i statsbudsjettet til å opprettholde dekningen av politikostnader. 

  • Landevei