Har dere ildsjeler som fortjener en oppmerksomhet?

Vi vet det er mange som gjør en ekstra god innsats der ute.

Har dere personer i klubb eller region som gjennom sitt frivillige arbeid burde ha blitt tildelt en utmerkelse?

Selv om man muligens får sin takk i himmelen, kan det til tider være på sin plass å gi en oppmerksomhet her på jorden også.

Vi vet at det er mange ildsjeler rundt i syklemiljøene, som gjør en stor innsats for at andre skal kunne drive på med det de liker best.

I henhold til Norges Cykleforbunds "reglement for utmerkelser" har dere mulighet for å innstille personer, slik at de kan få sin velfortjente oppmerksomhet. Ta kontakt med din klubb og få de til å sende inn et forslag på kandidaten til info@sykling.no.

FORTJENESTEMERKET
For å kunne innstille kandidater til dette merket, må kandidaten tidligere ha blitt hedret på klubb eller regionsplan. Kandidaten må ha vist et spesielt administrativt engasjement eller gjort en spesiell innsats for utvikling av syklesporten.

PLAKETTER
Plaketter kan tildeles personer som har nedlagt et betydningsfullt arbeide for syklesportens utvikling administrativt og/eller sportslig, og som tidligere har mottatt Fortjenestemerket.
Se mer i "Reglement for utmerkelser".

Utmerkelsene blir tildelt på Forbundstinget (hvis ikke kandidaten er tilstede, gis den til klubbens/regionens representant) eller ved en annen høytidelig anledning.

Er dere usikre på om kandidaten har fått tildelt utmerkelser fra NCF tidligere, kan dere se i listene under Organisasjon/Historikk her.

Flott om det sendes inn forslag innen 31. januar 2020.

Nyheter

Norges Cykleforbund har besluttet at Norge ikke deltar i de kommende WC, VM og EM i terrengsykling. Beslutningen er...
  Aktivitet/trening Det vil alltid være helsedirektoratets retningslinjer som skal etterleves, men i tillegg...
I dag skal avgjørende spørsmål i realiseringen av Velodrom, skole og administrasjonsbygg behandles i formannskapet i...
På Forbundstinget 7.-8. mars, ble det vedtatt at sykkelsporten skulle opprette et grenutvalg for E-Sport, og styret...
Får din klubb økonomiske konsekvenser som følge av koronakrisen? Se mer i nyhetsbrevet fra Norges Idrettsforbund...
Har dere personer i klubb eller region som gjennom sitt frivillige arbeid burde ha blitt tildelt en utmerkelse? Selv...
Utvekslingsprogram gjennom Norges idrettsforbund Søk her: https://www.idrettsforbundet.no/tema/idrettensfredskorps/...
Utvalget har i samarbeid med Region Midt forsøk å finne klubber i Midt-Norge til å arrangerer mesterskapet, ettersom...
Anita Stenberg var glad over å ha fått to stipender for å kunne satse på OL. På bildet fra venstre Ivar Kjellhov, Anita...
Krav om bruk av gule hjelmer for mobile vakter er nå tatt ut av sykkelforskriften.   I august ble...