Full fart i arbeidet med veldodrom i Asker

Arbeidet med å få de siste brikker på plass for å få realisert en velodrom i Asker pågår for fullt. Målsetning er at prosjektet legges fram for sykkeltinget i mars 2020, med byggestart senere samme år. Planleggingen av velodromen og sidebygget i tilslutning til den er kommet langt. Det som gjenstår er å få på plass garantier for nødvendig låneopptak - og å sørge for at så vel byggelån som langsiktig finansiering blir håndterlig ut fra et realistisk driftsbudsjett. Vi har fått beskjed fra Akershus fylkeskommune om at vår søknad om tippemidler vil bli godkjent i neste runde forutsatt låneopptaket er formelt i orden. Vi jobber nå på flere fronter og mot flere aktører for å få dette i orden, sier Dag Schartum-Hansen. Han er visepresident i Norges Cykleforbund og styreleder i Norges Cykleforbunds kompetansesenter AS. Det er dette selskapet som driver arbeidet med velodromen. Det meste av finansieringen er ellers på plass. Det inkluderer et ekstraordinært tippemiddeltilskudd på 30 prosent fordi velodromen regnes som et interkommunalt anlegg med Asker, Hurum og Røyken. Dette tilskuddet og tilskudd fra kommunene har stor betydning for at velodromen skal bli bygget. Vi er derfor glad for at fylkeskommunen har bekreftet at vi vil få bidraget også i 2020, selv om de tre kommunene slås sammen til en, sier Schartum-Hansen. Styret i kompetansesenteret planlegger også å gjennomføre en usikkerhetsanalyse om kort tid, for å kvalitetssikre beregningene som er gjort, spesielt med hensyn til drift at velodromen.

Nyheter

  Aktivitet/trening Det vil alltid være helsedirektoratets retningslinjer som skal etterleves, men i tillegg...
I dag skal avgjørende spørsmål i realiseringen av Velodrom, skole og administrasjonsbygg behandles i formannskapet i...
På Forbundstinget 7.-8. mars, ble det vedtatt at sykkelsporten skulle opprette et grenutvalg for E-Sport, og styret...
Får din klubb økonomiske konsekvenser som følge av koronakrisen? Se mer i nyhetsbrevet fra Norges Idrettsforbund...
Har dere personer i klubb eller region som gjennom sitt frivillige arbeid burde ha blitt tildelt en utmerkelse? Selv...
Utvekslingsprogram gjennom Norges idrettsforbund Søk her: https://www.idrettsforbundet.no/tema/idrettensfredskorps/...
Utvalget har i samarbeid med Region Midt forsøk å finne klubber i Midt-Norge til å arrangerer mesterskapet, ettersom...
Anita Stenberg var glad over å ha fått to stipender for å kunne satse på OL. På bildet fra venstre Ivar Kjellhov, Anita...
Krav om bruk av gule hjelmer for mobile vakter er nå tatt ut av sykkelforskriften.   I august ble...
Vi kan i dag presentere arrangører for NM og NorgesCup Terreng Maraton for 2020 sesongen.   Etter suksessen...