Et fantastisk engasjement fra grasrota, men nye regler er krevende | NCF

Et fantastisk engasjement fra grasrota, men nye regler er krevende

Norges Cykleforbund(NCF) er- og har lenge vært bekymret for konsekvensene av de nye reglene for opplæring av private vakter på sykkelritt. For å bedre sikkerheten på sykkelritt i Norge er vi mektig imponert over engasjementet grasrota har vist for å utdanne vakter til sine sykkelritt.

De siste tre månedene har vi sett et fantastisk engasjement i sykkel-Norge for å utdanne nok vakter for gjennomføring av sykkelritt. Over 5000 frivillige har tatt kurs i regi NCF, og den totale tiden de frivillige har brukt på kursene tilsvarer over 11 årsverk.

19000 timer

Etter at veimyndighetene innførte ny forskrift med krav til opplæring av løypevakter ved nyttår, har NCF jobbet hardt for å legge til rette for kursing av de frivillige i Sykkel-Norge. Vi er utviklet tre ulike kurs som gir ulik kompetanse og myndighet ute på sykkelritt. Løypevaktkurset går over 2 timer, og hele 4244 personer har så langt tatt dette kurset over E-læring eller i klasserom. Kurs for å bli stasjonær vakt tar 9,5 timer, og over 1063 personer har så langt gjennomført dette. I tillegg har vi 42 personer som har tatt ytterligere 6,5 timers kurs for å bli mobile vakter. Totalt har de frivillige brukt nærmere 19000 timer på opplæring i form av kursing. Om vi regner om dette til årsverk, tilsvarer dette arbeidsinnsatsen til nesten 11 årsverk.

Bekymret for konsekvensene

Samtidig er de nye reglene krevende for sykkelsporten, og vi opplever at enkelte klubber som en direkte følge av disse ikke makter å få arrangert sine ritt i 2018. NCF har lenge vært bekymret for hvordan de omfattende kravene til opplæring skulle slå ut på grasrota i Sykkel-Norge. Dette ble også tydelig kommunisert til samferdselsesministeren vinteren 2017. Selv om opplæringen har blitt forenklet noe etter dette, mener vi fortsatt at kravene til opplæring er for omfattende.

Forventer snarlig evaluering og revidering

Helt siden ny forskrift og læreplan ble fremlagt av veimyndighetene har NCF vært pådriver for en ny revidering til det bedre for sykkelsporten. Veimyndighetene har på sin side også sett behov for en revidering, men har først sagt at den nye forskriften må prøves ut i praksis for å høste erfaringer. NCF forventer at det settes i gang en evaluering- og revideringsprosess høsten 2018, slik at vi basert på erfaringer og tilbakemeldinger fra klubber/regioner kan tilpasse både forskrift og læreplan til det bedre for alle parter.

Spør oss tidlig nok

Vi oppfordrer samtidig alle klubber som er usikre på det nye regelverket eller som har utfordringer med sine ritt om å kontakte NCFs administrasjon for å få veiledning og råd. Den nye forskriften stiller større krav til at planleggingen av rittet må starte tidligere enn før. Det er avgjørende at NCF blir kontaktet i en tidlig fase, og vi oppfordrer klubber til å starte planleggingen av ritt som omfattes av forskriften senest 6 måneder før rittstart. Søknadsfristen til veimyndighetene er som kjent 4 måneder før rittet

  • Landevei

Nyheter Landevei

Norges Cykleforbund arrangerer Mobil-vaktkurs sammen med Eriks Trafikkskole for de som ønsker å være mobil vakt i...
T.v.: Iver Johan Knotten (innehaver av rekord 30 km M-sen), Reidar Borgersen (like blid) og Kristoffer Skjerping. Foto...
Norges Cykleforbund sender en solid tropp til årets VM Landevei i Innsbruck, som blir arrangert fra 23. - 30. september...
Fire medaljesankere på tempoen, fra v.: Jan Bodin, Kåre Christoffersen, Trine Hansen og Kristin Falck.   UCI...
Foto: GP Ruebliland - sammenlagtvinner Enzo Leijnse (Ned), 2. Biniam Girmay Hailu (Eri) og 3. Daniel Årnes (Nor)....
Norges Cykleforbund går i disse dager gjennom regelverket for ungdom, spesielt med tanke på bruk av skivebremser eller...
(Bildet er fra OL i 2016) Vita Heine fra Bergen CK/Team Hitec Products Birk Sport slo den gamle rekorden fra 2015...
Tour de l'Avenir er det tøffeste etapperittet man kan være med på som U23-rytter. I år var også stigningene og...
Uttaket til Grand Prix Rüebliland har ikke vært enkelt. Vi er så heldige at vi har mange sterke juniorsyklister og det...
Norges Cykleforbund, Equinor og Region Øst inviterer for første gang til «Morgendagens helter samling» for utøvere i...