Entusiasme for banesykling på seminar i Region Øst

Planene om å bygge velodrom i Asker skaper entusiasme innen sykkelsporten på Østlandet.

Thomas Fossum fra GU bane fortalte om hvorfor banesykling anbefales til alle.

Harald Bundli fortalte om sin banekarriere.Det viser seminaret om banesykling som ble avholdt før årstinget i Region Øst lørdag 2. februar. Blant dem som bidro var Thomas Fossum fra GU bane (bildet over).

Her var både tidligere banesyklister og kommende aktive på bane til stede, og fikk høre om planene om hva som bør gjøres før velodromen står klar – forhåpentligvis til skolestart i 2021.

Til nå har arbeidet i stor grad bestått i å få gjennomført planlegging, få alle godkjenninger og finansiering i byggeprosjektet på plass. Nå har Region Øst tatt initiativ slik at jobben med å rekruttere banesyklister, utdanne trenere og ledere, og å gi kommisærene nødvendig kunnskap,  kan starte. Baneseminaret ga mange positive innspill og mye energi.

Rolf Morgan Hansen og Thomas Fossum fra grenutvalg bane fortalte om hvilken flott sykkelgren dette er, og om mulighetene en velodrom gir. De slo klart fast at en 200 meters bane - som er planlagt i Asker - gir fullverdige forhold både for trening og konkurranser helt opp på internasjonalt nivå.

Dag Schartum-Hansen, som er visepresident i NCF og styreleder i Norges Cykleforbunds Kompetansesenter AS (som driver byggeprosjektet), fortalte om arbeidet så langt, om fremdriften og hva velodromen vil inneholde.

Blant de som ønsker å bidra er Harald Bundli, tidligere VM- og OL-deltaker i banesykling (bildet til høyre). Han fortalte om sine egne erfaringer og stilte seg til disposisjon i det videre arbeidet. Det ble tatt imot med glede.

Regionstinget bevilget 100.000 kroner til å jobbe med velodromprosjektet. Samtidig er det kommet søknad fra flere klubber om å benytte midler etter Oslo Cyklekrets til samme formål. Håpet er at disse prosjektene kan samordnes.

Målet med velodromen er at den skal brukes av alle - fra de yngste til pensjonister. Det planlegges lavterskel konkurranser og cuper, og forholdene skal legges til rette slik at det skal bli enkelt å bruke velodromen.

Hele styret fortsetter i Region Øst – medlemmene ble enten gjenvalgt eller var ikke på valg. Ny vararepresentant i styret ble Dag Fodstad fra Sykkelridderne.

  • Bane
  • Region Øst