Endringer i forskrift om sykkelritt på veg

 

På oppdrag fra Samferdselsdepartementet hadde Vegdirektoratet forslag til mindre endringer i forskrift om sykkelritt på veg ute på høring. Forslag til endringer i forskrift vil nå erstatte aktuelle bestemmelser i dagens forskrift. Endringene ble vedtatt av Samferdselsdepartementet med hjemmel i vegtrafikkloven 18. juni 1965 nr. 4 § 7b.

Forslaget gjelder primært etablering av hjemmel for å dispensere fra opplæringskravene i sykkelrittforskriften. Videre innebærer forslaget en innføring av hjemmel for lagring av personopplysninger i forbindelse med utvikling av et register for utstedelse av kompetansebevis samt innføring av krav til synlighetstøy for private vakter i sykkelritt. 

Veidirektoratet mottok 13 innspill på høringen, deriblant fra Norges Cykleforbund. 

Instanser som kommenterte forslagene: Statens vegvesen Region sør, Kingo AS Sportpromo, Sørlandet MC-Marshalls, Statens vegvesen Region midt, Norges Cykleforbund, Trond Hegseth, Statens vegvesen Region vest, Norsk sykkelritt forening, Politidirektoratet, Utrykningspolitiet og Oslo Politidistrikt.

Høringsoppsummeringen finner du her.

Høringsinnspill fra Norges Cykleforbund finner du her.

Forskriftsendringene kan du se her.

Norges Cykleforbund har i etterkant av forskriftsendringen vært i møte med Vegdirektoratet på grunn av misnøye ved enkelte endringer. Forslaget om standardisert bekledninger er noe vi stilte oss positive til etter tilbakemeldinger fra vakter og arrangører i 2018. Vårt innspill var at dette skulle tre i kraft 01.01. 2021, noe vi ikke fikk medhold for. Løypevakter og Stasjonære/mobile vakter vil dermed fra 01.01.2020 måtte ha bekledning som faller innenfor kravet om standardisert bekledning. (Se endringene i sykkelforskriften) Det er også innført nytt krav til mobile vakter om bruk av gul hjelm som kan åpnes. Dette var verken et forslag i høringen utsendt av Vegdirektoratet med frist i april 2019 eller nevnt i høringsoppsummeringen i etterkant av innsendte innspill. NCF har dermed sendt et brev til Statens Vegvesen hvor vi klager over prosessen og behandlingen av punktet; gule hjelmer. 

Parallelt med innsending av klagebrevet jobbes det nå med å finne leverandører av ensfargede gule hjelmer til mobile vakter, trafikkdirigeringsjakker – slik som de som brukes under arbeidsvarsling og adskilt (annen farge) på vester til løypevakter.

 

Har du spørsmål til endringene i sykkelforskriften, ta kontakt med Kirsti Ruud på kirsti.ruud@sykling.no

  • Landevei