Endring i "Forskrift om sykkelritt på veg"

Krav om bruk av gule hjelmer for mobile vakter er nå tatt ut av sykkelforskriften.

 

I august ble Forskrift om sykkelritt på veg endret på nytt etter at forskriften ble satt på høring i april.  Det ble vedtatt krav om standardisert bekledning til stasjonære- og mobile vakter og krav om bruk av heldekkende gule hjelmer for mobile vakter. I etterkant av forskriftsendringen sendte NCF en klage på behandlingen av punktet som angår krav om gul heldekkende hjelm for mobile vakter. Som et resultat av vår klage og de argumentene vi presenterte, har Statens Vegvesen i samråd med Samferdselsdepartementet tatt vekk kravet i forskriften. De har uttrykt sin tillitt til våre vurderinger og er sikre på at mobilvaktens sikkerhet er ivaretatt. Vi er sammen trygge på beslutningen og mener også at trafikksikkerheten til andre trafikanter er godt ivaretatt som det er og med tanke på øvrig synlighetstøy.

 

Synlighetstøy

Når det gjelder krav om standardisert bekledning er dette et krav NCF støttet i sine høringsinnspill, mye basert på de tilbakemeldingen forbundet fikk fra 2019-sesongen. Vaktene føler seg tryggere med en heldekkende jakke, lik den som brukes under arbeid på veg og de føler at de «trer på seg» en rolle og et ansvar som stasjonær- eller mobil vakt. Løypevaktene skal også ha en vest som skiller seg fra trafikkdirigeringene vakter.

 

«Løypevakter skal være antrukket med en CE-godkjent refleksvest som har en annen farge enn synlighetstøyet til stasjonære og mobile vakter.

Stasjonære og mobile vakter skal være antrukket med jakke tilsvarende den som brukes ved trafikkregulering under arbeidsvarsling, i henhold til den til enhver tid gjeldende standard. Jakken skal være merket med teksten «SYKKELRITT» på rygg og front i reflekterende materiale etter samme krav som gjelder for arbeidsvarsling».

 

NCF har nå sikret produksjon av kostnadseffektive jakker som dekker de nye kravene. Disse vil være leveringsklare fra sesongen 2020.
 

Se krav til bekledning her

 

Unntak fra opplæringskravene
Personer som regulerer trafikk i sitt yrke trenger heller ikke ta kurs eller bestå eksamen for å jobbe som stasjonær- eller mobilvakt under ritt.

«Samferdselsdepartementet har etter en helhetsvurdering funnet det formålstjenlig å etablere en hjemmel for å unnta personer som regulerer trafikk i sitt yrke, fra opplæringskravene etter sykkelrittforskriften.

Statens vegvesen kan etter søknad gjøre unntak fra krav om opplæring og prøve for den som praktiserer et yrke hvor tilsvarende trafikkreguleringsoppgaver som stasjonær og/eller mobil vakt inngår. Søkerens leder skal skriftlig dokumentere at vedkommende har tilstrekkelig relevant kompetanse. Søkerens øverste leder eller den han eller hun bemyndiger skal gi en skriftlig anbefaling. Det skal i anbefalingen presiseres om søkeren skal kunne være stasjonær og/eller mobil vakt».

Se unntak for opplæringskrav her

 

Ved spørsmål ta kontakt med kirsti.ruud@sykling.no

Nyheter

Helgen 18.-20. september ble det gjennomført både samling og møter på Geilo for syklister som har tilpasset MTB sykkel...
Arctic Race of Norway vil bli arrangert 5.-8. august i 2021. Arrangøren med daglig leder Knut-Eirik Dybdahl i spissen,...
  Aktivitet/trening Det vil alltid være helsedirektoratets retningslinjer som skal etterleves, men i...
Norges Cykleforbund har besluttet at Norge ikke deltar i de kommende WC, VM og EM i terrengsykling. Beslutningen er...
I dag skal avgjørende spørsmål i realiseringen av Velodrom, skole og administrasjonsbygg behandles i formannskapet i...
På Forbundstinget 7.-8. mars, ble det vedtatt at sykkelsporten skulle opprette et grenutvalg for E-Sport, og styret...
Får din klubb økonomiske konsekvenser som følge av koronakrisen? Se mer i nyhetsbrevet fra Norges Idrettsforbund...
Har dere personer i klubb eller region som gjennom sitt frivillige arbeid burde ha blitt tildelt en utmerkelse? Selv...
Utvekslingsprogram gjennom Norges idrettsforbund Søk her: https://www.idrettsforbundet.no/tema/idrettensfredskorps/...
Utvalget har i samarbeid med Region Midt forsøk å finne klubber i Midt-Norge til å arrangerer mesterskapet, ettersom...