Endrede regler i turitt landevei og terreng

For UCI ryttere i turritt

Norges Cykleforbunds styre vedtok på siste styremøte 8. mars 2019, at vi følger UCIs anbefalinger for ryttere på UCI lag i turritt. Det vil kort oppsummert si at vi har tatt vekk begrensningen som tidligere lå under Reglement for turritt terreng for ryttere på U23 Cont eller Elite Pro.

På landevei ligger det fortsatt føringer for UCI ryttere i denne grenen. Vi legger oss på samme regel som UCI, noe som vil si at ryttere på UCI Continental teams kan delta i 3 turritt i året. Ryttere på UCI World Teams eller UCI Professional Teams kan ikke delta i turritt uten godkjennelse fra Professional Cycling Council.

Endringer i reglementene står i rød skrift:

Reglement for turritt landevei

Reglement for turritt terreng

Regelment for trimritt landevei og terreng

 

Lover og regler for Norges Cykleforbund ligger HER

  • Terreng