En god sesong for Road Safety er over

En svært spesiell sykkelsesong går mot slutten, og landeveissesongen 2020 er allerede historie. I likhet med idretten for øvrig har sykkelsporten hatt utfordringer med å få gjennomført en komplett sesong. Sesongstarten ble i praksis forskjøvet til begynnelsen av juli, og våre største internasjonale ritt ble avlyst.

 

Når vi nå ser tilbake på årets sesong kan vi allikevel konkludere med at aktivitetsnivået til Road Safety-prosjektet har vært omfattende, og prosjektet har fått utvikle seg videre på en meget positiv måte.

 

I 2020 har 42 vakter bidratt med over 1500 timer på vakt ved 10 forskjellige ritt, fordelt på 29 rittdøgn fra Levanger i nord til Stavanger i sør. Deltagerne har mottatt dugnadslønn for timene på vakt og alle andre kostnader dekket av prosjektet i kombinasjon med arrangørene. For mange av klubbene har denne vaktinnsatsen vært avgjørende for å kunne arrangere årets ritt. Road Safety har på de fleste arrangementene stilt med 8 til 9 vakter i tillegg til teamleder, men har på det meste hatt nærmere 20 personer engasjert som vakter.

 

Norges Cykleforbund er svært takknemlig for den store innsatsen som er lagt ned av alle vaktene gjennom sesongen.

 

Bakgrunn Road Safety:

Norges Cykleforbund etablerte i 2018 prosjektet «Road Safety» sammen med Veien tilbake AS. Prosjektet har som mål å være en aktiv arena for arbeidstrening, kompetanseheving og integrering av personer som står langt utenfor ordinært arbeidsforhold.  Prosjektet har fått tilskudd fra Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV) til å kurse folk og gi de et aktivitetstilbud knyttet til gjennomføringen av idrettsarrangement. 

 

Sykkelsporten har gjennom ny forskrift om sykkelritt på veg fått muligheten til å utdanne egne vakter med offentlig reguleringsmyndighet. Prosjektet har nå en større gruppe som har denne kompetansen, men skal i årene som kommer utdanne en rekke nye stasjonærvakter og løypevakter.

 

Prosjektet er en viktig bidragsyter til gjennomføringen av sikre sykkelritt, og skal kunne stille med vaktressurser i hele landet med hovedfokus på NC/NM landevei, UCI-rittene og barne – og ungdomsritt.

 

  • Landevei