Brukerundersøkelse for NorgesCup terrengritt

Verdifulle innspill til arrangørene og NCF etter brukerundersøkelse av Norges Cup terrengritt

 

NCF ønsker å fortsette å utvikle Norges Cup og NM rittene i terrengsykling. For å få erfaringer og forslag til forbedringer har forbundet sendt ut en spørreundersøkelse etter hver rundbanehelg til alle som har deltatt. Spørsmålene er utformet i samarbeid mellom arrangørene, grenutvalg terreng og arrangementsansvarlig. Svarene ble behandlet anonymt.

 

Hensikten med undersøkelsen er at hver rittarrangør skal få verdifulle tilbakemeldinger for å utvikle sitt arrangement innenfor rammene gitt av NCF (regelverk, løypenorm, kjøreplan og felles tidtakingstjenester), og for at grenutvalg terreng kan legge til rette for gjennomgående forbedringer for våre nasjonale og internasjonale ritt. Eksempler på dette er tidsplan, startrekkefølge, øvelser, tidtaking og påmelding.

 

Undersøkelsen inneholder noen standardspørsmål. I tillegg kan hver arrangør legge til noen få individuelle spørsmål, og rytterne har mulighet til å gi friteksttilbakemeldinger. Første halvdel av sesongen er gjennomført, og grenutvalg terreng (GU) har gått gjennom resultatene så langt for å vurdere om det er hensiktsmessig å gjøre justeringer før høstsesongen. Vi har også sendt en oppsummering av undersøkelsen til rittets leder. Etter sesongen gjør GU en grundigere gjennomgang av materialet som vi bruker som grunnlag for å vurdere endringer av kjøreplan, løypenorm, øvelsesprogram osv.

 

Jevnt over er rytterne er meget godt fornøyd med arrangementene. På en skala fra 1 til 6 skårer tempo, kortbane og rundbanerittene over 5, og jeg er imponert over standarden på NC og NM arrangørene. Vi ser at bytte av tidtakerleverandør med innføring av nytt påmeldings- og resultatsystem har vært en utfordring, men at det har blitt litt bedre utover i sesongen.  Rytterne gir veldig mange gode og hyggelige tilbakemeldinger til arrangørene som «Arenaen er et fantastisk sted», «Svært publikumsvennlig» og «Varierende og morsom rundbaneløype». Samtidig kommer det gode tilbakemeldinger som gir oss muligheten til å heve kvaliteten ytterligere. For eksempel ved grep som å ikke starte enkelte klasser så tett på hverandre, bedre merking av A- og B-linjer, og bredere oppløp før mål. På enkelte områder er noen fornøyd mens andre gjerne skulle hatt endringer. Det gjelder blant annet bruk av A- og B-linjer og starttider. Enkelte ønsker at alle linjer skal være åpne i 15/16 og master, mens andre synes det er bra at krevende A-linjer er stengt.

De konkrete tiltakene GU gjør til høstsesongen er at vi ber arrangørene passe på at mastersyklistene stiller seedet på tvers av klassene, og ikke innbyrdes i hver klasse. Det gir bedre flyt, sikkerhet og bedre konkurranse på tvers av klassene. Vi vil også presisere hvordan startoppstillingen i aldersbestemte klasser skal være. I 15/16 er det oppstilling etter ranking. I 13/14 stiller vi opp rytterne for å bidra til god flyt og redusere risikoen for uhell. I de andre klassene er det loddtrekning. I tillegg vil vi dele erfaringer fra vårens ritt med høstens arrangører. Frem mot neste sesong vil vi vurdere hvordan vi kan bidra til bedre flyt og en god opplevelse i alle aldersbestemte klasser.

 

Vi ønsker å takke ryttere som har bidratt med sine tilbakemeldinger og arrangørene som legger ned mye tid og krefter i å lage en sykkelfest og fine ritt.

 

Sykkelhilsen

Tord Bern Hansen

Leder grenutvalg terreng og styremedlem NCF

 

 

  • Terreng

Nyheter Terreng

Dette er noe av det som kommer neste år: Det innføres en egen rangering og cup for temporitt på landeveien. Det...
Helene Marie Fossesholm fra Norge og Fiskum IL Sykkel tok i ettermiddag en fantastisk bronsemedalje i VM Terreng...
Verdifulle innspill til arrangørene og NCF etter brukerundersøkelse av Norges Cup terrengritt   NCF ønsker å...
Førstkommende helg ruller verdenscupen i gang. Første helg går i tyske Albstadt (VM arrangør neste år) og andre helg i...
Nå trer NCFs vektregler for yngre ryttere i kraft, og ryttere må sørge for at utstyret er innenfor reglene før første...
Lørdag 6. juli arrangeres Europamesterskapet for terreng maraton, både for eliteklassene og mastersklassene. Da får vi...
Norges Cykleforbunds styre vedtok på siste styremøte 8. mars 2019, at vi følger UCIs anbefalinger for ryttere på UCI...
NCF har revidert og lanserer herved uttakskriterier for sesongen 2019. Dokumentet beskriver kriteriene for å bli tatt...
I dag kom beskjeden om at Gunn-Rita Dahle Flesjå, den mestvinnende norske utøveren i en sommeridrett noensinne, legger...
Søndag var det duket for det nest siste rittet i World Cup Eliminator i Antwerpen. Ingrid Sofie Bøe Jacobsen (26) tok...