Bli med på Nordisk Banemesterskap i Odense!

Arrangeres 4.-6. oktober

Odense Cyklebane inviteres til Nordisk Mesterskap 4.-6. oktober 2019 på Odensebanen i Danmark.

Vedlagt er foreløpig invitasjon og program. Mer detaljert informasjon vil komme i løpet av august måned.

INVITASJON

  • Bane