Betraktninger om nødvendig utstyr | NCF

Betraktninger om nødvendig utstyr

Utstyr til glede og bekymring for rundbanesyklister i aldersbestemte klasser

Forbundet har ved tidligere anledning sett på retningslinjer for utstyrs behov i yngre klasser og eventuelle reguleringer av utstyr som kan tenkes er faglig og praktisk gode alternativer.

Intensjonene ved tidligere vurderinger har vært to delt.

  1. Hva er faglig fornuftig å anbefale yngre utøvere sett i forhold til utvikling av tekniske ferdigheter
  2. Hva er hensiktsmessig i forhold til rekruttering til sporten vår. Hensiktsmessig i den forstand at forskjeller i utstyr mellom utøverne blir noe utjevnet, slik at betydningen av utstyret skal utjevnes/reduseres, eller sagt på en annen måte få ned kostnadsnivået.

Før vi går videre i disse sonderingene er det viktig å nevne at det på landevei er innført en rekke utstyrsregulering i forhold til vekt, gir utveksling, hjulspesifikasjoner og innstilling av temposykler. Dette er også vanlig i en rekke andre idretter som f.eks. seiling.

Et viktig poeng i denne saken er at justeringer som blir innført er godt gjennomtenkt og med gode hensikter. Videre er det sentralt at det lar seg håndheve og at miljøet har klart å fange opp endringene før det iverksettes. Endringene bør heller ikke være så store at vi vil kunne komme i fare for å oppleve at en utøver kommer til start og at vedkommende ikke får stille da han/hun ikke har fått med seg reglene eller tolket de feil.  

Det har gjennom årets sesong blitt gjort registrering av hvilket utstyr, rammer etc. som utøverne har brukt i de aldersbestemte klassene. Funnene vi har gjort er oppsummert i tekstboks under (det ble gjort undersøkelse av 120 sykler):


Vekt:

Snitt vekt på 10-11 kg. De letteste syklene veier 8-9, og det helt ned i 11-årsklassene! De tyngste syklene veier 12-14 kg.

Demping:

Nesten alle bruker halvdempere. Fulldempere har først i 15-16-årsklassene en viss andel (ca 30% i M15/16).

Rammemateriale:

Med unntak av i 11-12-årsklassene, er karbon fullstendig dominerende.

Hjulstørrelse:

I de yngste klassene er 26" mest utbredt, mens det i de eldste klassene er 29" som er dominerende. Ser ut som om rytterne i hovedsak velger hjulstørrelse etter kroppshøyde.

 


Vekt:

Blant disse funnene er det etter vår oppfatning vekt som er enklest å regulere. På landevei er normen 6.8 kg for elite klassene og 8 kg for junior og yngre.

Hvis det blir innført vektgrenser, vil det bli vurdert om det skal avhenge om sykkelen er heldempet, halvdempet eller uten demping. Det mest naturlig vil kanskje å legge grensen på det som er snittet i dag, da dette vil gi en mest fleksibel innføring. Kontroll av vekt på sykler kan foregå i forbindelse med brikkekontroll.

Utøvere må da sørge for å ha veid sykkelen i forkant og gjort evt. justeringer før de kommer til vektkontroll. Dette vil kanskje by på noen utfordringer i de første rittene på sesongen, og det vil være viktig at man har praktiske løsninger på evt. justeringer av vekt om det skulle være behov for det. Etter hvert som dette blir kjent vil det med stor sannsynlighet innarbeide seg i miljøet slik som det har gjort på landevei.

 

Demping, rammemateriale og hjuldiameter

Når vi kommer til de tre andre parameterne vi har undersøkt blir det raskt mer komplisert å komme med utstyrsbestemmelser, da dette fort vil kunne lede oss inn i uheldige problemstillinger for utøvere, ledere og dommer. Her vil det være mer naturlig å komme faglige begrunnede anmodninger til miljøet og derigjennom bidra til en enklere prosess i valg av utstyr for utøvere foreldre og trenere.

            Demping:

Ut ifra funnene fra undersøkelsen over vil det kanskje være naturlig å anbefale halvdempet, da det er det mest vanlige i dag. Her er det tre varianter som gjelder. Udempet, halvdempet og heldempet. Rådene her vil være diskutable som alt annet. Om vi her går for å anbefale bruk av halvdempet så lenge som mulig vil det samtidig oppfylle et annet viktig poeng. En halvdempet er som regel rimeligere og vekt er også mer gunstig for en liten rytter sett i forhold til pris. Videre er det opplagt at utøveren vil føle underlaget mer med en halvdempet og vil følgelig utvikle mer følelse for underlaget. Et element som vil være viktig å skape forståelse for her er valg av dekk og trykk. Det er en viktig faktor for egenskapene til en sykkel, demping inkludert.

 

Rammemateriale:

Undersøkelsen viser at et det i stor grad er karbonrammer, med unntak av den yngste klassen. Det er mulig å skaffe sykler, både karbon og aluminium, frem til i dag har sykler med aluminiums rammer vært noe rimeligere i anskaffelse. Ulempen med karbon er at det knekker lettere enn en aluminiums ramme. Dette er noe vi som forbund ikke kan regulere, det må være et fritt valg den enkelte på ta stilling til.

 

Hjuldiameter:

I følge undersøkelsen ser det ut til at utøvere velger hjulstørrelse ut ifra kroppshøyde. Våre råd her vil antagelig være som ved heldemper/halvdemper, at utøverne bør holde seg på 26’’ så lenge som mulig for å opparbeide seg bedre teknikk gjennom det. Det er mulig vi bør utarbeide råd på bakgrunn av kroppshøyde også, men det mest riktig er å anbefale at de bruker «små» hjul så lenge som mulig, for å opparbeide seg best mulig teknikk.

 

Et moment i sammenheng med utstyr er hvordan rittene/løypene våre er designet, da dette har betydning for hvilke sykler utøverne vil velge.  I de yngre klassene bør vi søke etter løyper som stimulerer til utvikling av teknikk og sykkel «handling» mer enn kapasitetstrening, dog mer i retning av kapasitet jo eldre utøverne blir. Høydemeter pr runde er en sentral faktor, spesielt i forhold til vekt på sykkel. Jo mer høydemeter jo mer gunstig med en lett sykkel. I yngre klasser ønsker vi derfor runder med lite høydemeter.

Grenutvalget for terrengsykling i NCF vil undersøke hva andre nasjoner gjør for evt. å høste av deres erfaringer før konkrete forslag til regulering av utstyr utarbeides. Vi ønsker også innspill fra miljøet om våre ideer rundt dette med regulering av utstyret for utøverne.

Vi har per nå ikke konkludert hva vi ønsker å regulere i forhold til utstyr, men ønsker å dele disse tankene nå, slik at miljøet kan få en forståelse for hvilke tanker som ligger bak framtidige eventuelle endringer/reguleringer. Det er viktig at det blir gjort gode prosesser i forkant slik at det endelige resultatet gir gode løsninger.

Skrevet av Landslagssjef Eddy Knudsen Storsæter i samarbeid med Gu Terreng

  • Terreng

Nyheter Terreng

Gunn-Rita Dahle Flesjå er tøffere enn de aller fleste. Søndag tok hun sin trettiende seier i World Cup sammenheng,...
WC Val di Sole, Italia 6.-8. Juli 2018 Vi reiste til Andorra med gode forventinger, men i dette gamet er det ikke...
Utstyrsregulering av terrengsykler i aldersbestemte klasser   For å bidra til at barn og ungdom konkurrerer...
I løpet av fjorårssesongen kom det opp noen synspunkter på hvordan tidsplanen for Norges cup rittene i rundbane var...
Årets EM maraton gikk i år i Italienske Spilimbergo 1 times kjøring nord for Venezia. Et fantastisk område for...
Det ble en drømmeåpning for det norske terrenglandslaget i Sør Afrika i helgen. Landslagssjef Eddy Knudsen Storsæter...
Ti jenter/damer i alderen 13-50 år fra NCF Region Øst var på samling på Geilo i helgen for å trene sammen med Nina...
Krevende løype i Cairns Det ble et hardt ritt for Erik Hægstad i U23-klassen under årets VM i terreng rundbane....
Jørgen Anmarkrud under VM-rittet i Australia.   Det ble en del tekniske problemer for våre to juniorer som...
Petter Fagerhaug (20) leverte en kjempeprestasjon under det siste Worldcup rittet for sesongen i Val di Sole, Italia...