Asker-ja til velodrom-garanti

Tirsdag 2. juni  ble det tatt et langt og avgjørende skritt for å realisere velodrom i Asker: Formannskapet i kommunen sa ja til å gi garanti for nødvendig låneopptak.

Formannskapet sa også ja til å forskuttere utgifter til infrastruktur for utbyggingen av Langenga. Vedtaket var nødvendig for at velodromen skal kunne realiseres.

Formannskapet sa ja med ni mot fire stemmer. Nå gjenstår godkjenning i kommunestyret i Asker, men der har partiene som stemte ja i dag stort flertall. Formelt skal garantien også godkjennes av departementet.

- Dette er en stor dag for norsk sykkelsport. Vi har bak oss mange år med hardt arbeid. Nå er det i realiteten bare formaliteter som gjenstår før spaden kan settes i jorden. Det skjer etter planen i høst, sa en glad sykkelpresident Jan-Oddvar Sørnes etter vedtaket.

Han fulgte behandlingen i Asker rådhus ringside, sammen med blant annet idrettspresident Berit Kjøll og Bjørn Solheim, som er leder i Asker CK.

Sykkelpresidenten legger spesielt vekt på at velodromen blir et anlegg for alle grupper syklister, fra de yngste til de eldste, og fra trimmerne til de som satser på OL-deltakelse.

Også Dag Schartum-Hansen, som er 1. visepresident i NCF og styreleder i Norges Cykleforbunds Kompetansesenter AS (som er selskapet bak velodromprosjektet), er fornøyd. Det er styret i kompetansesenteret som har drevet prosjektet.

- Vi har stått på for å komme hit vi er i dag, og jeg er glad for at vi nå snart går fra å planlegge til å bygge. Jeg vil rette en stor takk til administrasjonen og politikerne i Asker, som sørger for at vi kan gjennomfører dette enorme løftet for norsk sykling og idretten i Viken, sier Schartum-Hansen.

Velodromen er planlagt å stå ferdig til skolestart i 2022.

Nyheter

  Aktivitet/trening Det vil alltid være helsedirektoratets retningslinjer som skal etterleves, men i tillegg...
I dag skal avgjørende spørsmål i realiseringen av Velodrom, skole og administrasjonsbygg behandles i formannskapet i...
På Forbundstinget 7.-8. mars, ble det vedtatt at sykkelsporten skulle opprette et grenutvalg for E-Sport, og styret...
Får din klubb økonomiske konsekvenser som følge av koronakrisen? Se mer i nyhetsbrevet fra Norges Idrettsforbund...
Har dere personer i klubb eller region som gjennom sitt frivillige arbeid burde ha blitt tildelt en utmerkelse? Selv...
Utvekslingsprogram gjennom Norges idrettsforbund Søk her: https://www.idrettsforbundet.no/tema/idrettensfredskorps/...
Utvalget har i samarbeid med Region Midt forsøk å finne klubber i Midt-Norge til å arrangerer mesterskapet, ettersom...
Anita Stenberg var glad over å ha fått to stipender for å kunne satse på OL. På bildet fra venstre Ivar Kjellhov, Anita...
Krav om bruk av gule hjelmer for mobile vakter er nå tatt ut av sykkelforskriften.   I august ble...
Vi kan i dag presentere arrangører for NM og NorgesCup Terreng Maraton for 2020 sesongen.   Etter suksessen...