Arbeidet med Velodromen i Asker er i god gjenge!

 

Gjennom sommeren har det vært jobbet med å optimalisere de konstruksjonsmessige løsningene. Som kjent skal taket på Velodromen være uteareal for barnehagen som skal inn i det tilliggende bygget. Dette stiller særskilte krav til tak-konstruksjonen for å sikre at uønskede vibrasjoner ikke oppstår. Det har vært sett på ulike løsninger. Opprinnelig er Velodromen bestilt med to innvendige søylerader, men vi har nå fått tilsagn om ekstraordinære spillemidler som gjør at vi kan bygge slik at en søylerad kan fjernes, og så vel publikum i arenaen som TV-publikum vil få en vesentlig bedre opplevelse. Igjen har alle gode krefter spilt sammen og så vel Veidekke Entreprenør, NIF og KUD har jobbet sammen med oss for å få dette til, så vel teknisk som finansielt.

Nå venter vi bare på behandlingen i Asker Kommunestyre før spaden kan settes i bakken.

Ferdigstillelse av anlegget er satt til høsten 2022. Vi gleder oss!

 

For NCK AS

 

Dag Schartum-Hansen

Styreleder

 

  • Bane