Antidoping

Antidoping kampanje - "Spør for en venn" - HER

Dopingvarsel-kampanje
ADNO har lansert en ny kampanje for å øke oppmerksomheten omkring varslingskanalen Dopingvarsel.
Varsling og tips har vist seg å være viktig for å avdekke doping de siste årene, og i arbeidet for en ren idrett er det viktig at
utøvere, ledere og andre i norsk idrett er klar over at denne tjenesten finnes. 
Mer info og lenke her: https://www.antidoping.no/nyheter/lanserer-kampanje-for-dopingvarsel

Foredrag på nett med Antidoping Norge
ADNO er i gang med å holde foredrag via nettet. Tilbakemeldingene på dette så langt er svært positive. Det kan være større eller mindre grupper.
Vi tilpasser innhold og form. Ta kontakt med Siri Bynke i ADNO: siri.bynke@antidoping.no

 

VIKTIGE NETTSIDER

Legemiddelsøket: https://antidoping.no/regler/legemiddelsok/ 

Ren Utøver: www.renutover.no 

Rent IL: www.rentidrettslag.no 
 

 

RENT SÆRFORBUND
Norges Cykleforbund ble re-sertifisert som "Rent Særforbund" i 2017 og nå i 2020 for to nye år - les mer om saken HER

ETISK POLICY
For at NCF og dets organisasjon skal fremstå som gode forbilder og referansepersoner er vi opptatt av at forbundets omdømme knyttes til positive verdier og vurderinger.

NCF`S ARBEID BYGGER PÅ VERDIENE FELLESKAP, HELSE, ÆRLIGHET OG TRYGGHET.
NCF har derfor en policy med null toleranse i forhold til blant annet doping, narkotika, økonomisk mislighold/bedrageri, seksuelle overgrep og mobbing. Personer som skal inneha verv, oppgaver i landslag (utøvere og ledere) og støtteapparat vil i tillegg til faglige og sportslige kvalifikasjoner bli vurdert i forhold til denne policy, herunder hvilken effekt eventuelle brudd på policyreglene kan få for NCFs omdømme.

 

 

Nyheter

Norges Cykleforbund har besluttet at Norge ikke deltar i de kommende WC, VM og EM i terrengsykling. Beslutningen er...
  Aktivitet/trening Det vil alltid være helsedirektoratets retningslinjer som skal etterleves, men i tillegg...
I dag skal avgjørende spørsmål i realiseringen av Velodrom, skole og administrasjonsbygg behandles i formannskapet i...
På Forbundstinget 7.-8. mars, ble det vedtatt at sykkelsporten skulle opprette et grenutvalg for E-Sport, og styret...
Får din klubb økonomiske konsekvenser som følge av koronakrisen? Se mer i nyhetsbrevet fra Norges Idrettsforbund...
Har dere personer i klubb eller region som gjennom sitt frivillige arbeid burde ha blitt tildelt en utmerkelse? Selv...
Utvekslingsprogram gjennom Norges idrettsforbund Søk her: https://www.idrettsforbundet.no/tema/idrettensfredskorps/...
Utvalget har i samarbeid med Region Midt forsøk å finne klubber i Midt-Norge til å arrangerer mesterskapet, ettersom...
Anita Stenberg var glad over å ha fått to stipender for å kunne satse på OL. På bildet fra venstre Ivar Kjellhov, Anita...
Krav om bruk av gule hjelmer for mobile vakter er nå tatt ut av sykkelforskriften.   I august ble...