Alle sakspapirer til årstinget i Region Øst 2019

Her ligger alle sakspapirene til årstinget i Region Øst lørdag 2. februar 2019

Saksliste årsting i Region Øst i Norges Cykleforbund

lørdag 2. februar 2019 klokken 13.30 på Holmen Fjordhotell

a) Godkjenne de fremmøtte representantene.

b) Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden.

c) Velge dirigent(er), referent(er) samt 2 representanter til å underskrive protokollen.

d) Behandle årsberetning.

e) Behandle regnskap for regionen i revidert stand.

f) Behandle forslag og saker, herunder lov for Region Øst.

g) Fastsette kontingent.

h) Behandle budsjett for regionen.

i) Valg.

 

Vedrørende punkt a)

Delegatliste ligger her.

Vedrørende punkt d)

Årsberetning fra Region Øst 2019 finnes her.
Vedlegg til årsrapporten om regionsatsing terreng ligger her.
Vedlegg til årsrapporten om regionsatsing BMX ligger her.

Vedrørende punkt e)

Regnskap for Region Øst finnes her.
Noter til regnskapet finnes her.
Revisjonsberetning for Region Øst finnes her.
Budsjett for 2018 ligger her.

Vedrørende punkt f)

Forslag 1 fra regionstyret:
Styret i Region Øst foreslår en ny paragraf 26 i regionens lov, om hedersbevisninger.
Lovforslaget og begrunnelsen finnes her.

Vedrørende punkt g)

Regionen foreslår at kontingenten for 2019 blir uendret. Det vil si 2600 kroner i kontingent for klubber som har under 300 medlemmer, og 3900 kroner som har 300 medlemmer eller mer.

Vedrørende punkt h)

Forslag til budsjett finnes her.
Vedlegg med orientering om budsjettet ligger her.
Vedlegg om terrengsatsing i 2019 ligger her.

Vedrørende punkt i)

Valgkomiteens innstilling ligger her.

 

Sakslisten i pdf-format ligger her.
Forslag til forretningsorden.
 

 

  • Region Øst

Nyheter Region Øst

NM Fellesstart for U23 måtte desverre avlyses 23. juni, men nå ønsker Fredrikstad SK og Skiptvet IL Sykkel å kunne...
Borlänge Tour er et tre-dagers etapperitt i Sverige med tempo fredag, rundbane lørdag og søndag. I år gikk touren 7....
om tidligere år ønsker Region Øst å bidra til utvikling av terrengsyklister i regionen gjennom å ha et regionlag. Laget...
I løpet av fem dager blir det mulig å oppleve seks norske mesterskap  i fem dispiliner - og turrittklassikeren...
Kursene arrangeres mandag 25. mars, mandag 8. april og mandag 29. april, og går over en kveld. De holdes i...
Det viser seminaret om banesykling som ble avholdt før årstinget i Region Øst lørdag 2. februar. Blant dem som bidro...
Regionen har et stramt inntektsbudsjett, men har siden etableringen i 2013 likevel opparbeidet en egenkapital på over...
Saksliste årsting i Region Øst i Norges Cykleforbund lørdag 2. februar 2019 klokken 13.30 på Holmen Fjordhotell a...
Det nærmer seg realisering av velodrom i Asker. Det vil bli et kjempeløft for syklingen på Østlandet. Nå er tiden inne...
Årstinget holdes på Holmen Fjordhotell, Slemmestadveien 64, 1394 Nesbru. .Klubber med under 300 medlemmer pr 1....