Alle sakspapirer til årsting i Region Øst 2018 | NCF

Alle sakspapirer til årsting i Region Øst 2018

Her ligger alle sakspapirene til årstinget i Region Øst lørdag 27. januar klokken 13.30 på Quality Hotel Olavsgaard.

Saksliste til årstinget

a) Godkjenne de fremmøtte representantene.

b) Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden.

c) Velge dirigent(er), referent(er) samt 2 representanter til å underskrive protokollen.

d) Behandle årsberetning.

e) Behandle regnskap for regionen i revidert stand.

f) Behandle forslag og saker, herunder lov for Region Øst.

g) Fastsette kontingent.

h) Behandle budsjett for regionen.

i) Valg. 

 

Vedrørende punkt a)

Delegatliste til tinget ligger her.

Vedrørende punkt d)

Årsberetning for Region Øst finnes her.
Aktivitetsrapportene
som er vedlegg til årsberetningen ligger her.

Vedrørende punkt e)

Regnskap for regionen finnes her.
Se side 2 for utgiftsoversikt opp mot budsjett for 2017.

Revisjonsberetning for regionen ligger her.

Vedrørende punkt f)

Forslag fra regionstyret:
Styret i Region Øst foreslår følgende tillegg i paragraf 16.i.5 i regionens lov

«Styret i Region Øst gis fullmakt til å oppnevne representanter til ting og andre møter i overordnede organisasjonsledd.»

Hele punktet blir da:
(Regionstyret skal…foreta følgende valg):....
5. Representanter til ting i overordnede organisasjoner eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene. Styret i Region Øst gis fullmakt til å oppnevne representanter til ting og andre møter i overordnede organisasjonsledd.

Begrunnelse:
Andre regioner har tilsvarende formulering i sin lov. Formuleringen betyr at det  ikke er nødvendig å ta dette punktet opp på hvert ting. Formuleringen gjelder til den eventuelt endres i loven  på et årsting. Gyldigheten er sjekket med NIFs juridiske avdeling (av NCF).

Vedrørende punkt g)

Regionstyret ble på forrige årsmøte bedt om å vurdere innretning for kontingenten. Styret har utarbeidet flere forslag, som vi presenterer som innspill. Styret vil utarbeide forslag til ny innretning til årstinget I 2018.
Presentasjon av forslagene ligger her.

Forslag fra styret:
For 2018 reguleres grunnkontingenten med 100 kroner(4 peosent)  til 2.600 kroner. Klubber som har 300 medlemmer eller flere betaler 150 prosent av grunnkontingent, dvs 3.900 kroner.

Vedrørende punkt h)

Forslag til budsjett ligger her.

Vedrørende punkt i)

Valgkomiteens innstilling ligger her.

 

Sakslisten i pdf-format finnes her.

  • Region Øst

Nyheter Region Øst

Begge kursene holdes i Osloidrettens hus, Ekebergveien 101 i Oslo (ved siden av Ekeberghallen). Kursene er gratis for...
Samlingen er for grenene landevei, terreng, og BMX.  Påmeldingsfristen er utsatt til tirsdag 28. august Equinor...
Laget skal delta i siste ritt i MTB Nordic Series i Klding i Danmark. Rittet går 12. august. Uttaket er gjort med...
For sjette året på rad vil unge norske og internasjonale talent få muligheten til å konkurrere i Arctic Morgendagens...
Norges Cykleforbund og IF Frøy har gleden av å invitere til Nordisk mesterskap i Masters tempo og fellesstart lørdag 4...
Målet vårt er å være med på å tette gapet mellom klubb og landslag ved å bidra til:  Nivåheving for regionens...
Kurset er gratis for alle som er medlemmer i klubber i regionen. Stasjonære vakter er en del av det nye forskriftene...
Egil kom inn i styret i Region Øst i 2014, rett etter at regionen ble etablert. Jeg ble kjent som med han som en...
Menyen av ritt består både av tempo, fellesstart, gateritt og bakkeritt. For alle rittene vil sikkerhet bli satt i...
Region Øst arrangerte i samarbeid med NCFs sentralt og flere av klubbene i regionen en historisk tandemcup i 2017....