Økonomisk tilskudd fra regionen

Støtte til klubbene

 

I regionens budsjett er det avsatt midler for å støtte aktivitet og arbeid i regionens klubber, med prioritet på det som er rettet mot barn og ungdom.
Klubbene kan søke på disse midlene og tilskudd kan innvilges etter at søknad er behandler av Sportslig utvalg og regionstyret.

Alle som søker må legge ved en detaljert oversikt over hva de søker midler til og utgifter i den forbindelse.
Søknad sendes regionstyret ved leder Tove Moan Andersen; tovemoanandersen@gmail.com

Retningslinjer for økonomisk tilskudd

Nyheter

Helgen 18.-20. september ble det gjennomført både samling og møter på Geilo for syklister som har tilpasset MTB sykkel...
Arctic Race of Norway vil bli arrangert 5.-8. august i 2021. Arrangøren med daglig leder Knut-Eirik Dybdahl i spissen,...
  Aktivitet/trening Det vil alltid være helsedirektoratets retningslinjer som skal etterleves, men i...
Norges Cykleforbund har besluttet at Norge ikke deltar i de kommende WC, VM og EM i terrengsykling. Beslutningen er...
I dag skal avgjørende spørsmål i realiseringen av Velodrom, skole og administrasjonsbygg behandles i formannskapet i...
På Forbundstinget 7.-8. mars, ble det vedtatt at sykkelsporten skulle opprette et grenutvalg for E-Sport, og styret...
Får din klubb økonomiske konsekvenser som følge av koronakrisen? Se mer i nyhetsbrevet fra Norges Idrettsforbund...
Har dere personer i klubb eller region som gjennom sitt frivillige arbeid burde ha blitt tildelt en utmerkelse? Selv...
Utvekslingsprogram gjennom Norges idrettsforbund Søk her: https://www.idrettsforbundet.no/tema/idrettensfredskorps/...
Utvalget har i samarbeid med Region Midt forsøk å finne klubber i Midt-Norge til å arrangerer mesterskapet, ettersom...