Årsmøte NCF region TeVeBu 4.mars kl 18.00

Det innkalles til årsmøte for alle klubber innen vår region, TeVeBu mandag 4.mars i Tønsberg

Sted: Tønsberg CK klubbhus, Stenmalveien 32, 3111 Tønsberg

Forslag til årsmøtet må være innsendt senest 11.februar kl 23.59. Forslag sendes på e-post til: mb@grenlandsk.no
Årsmøtedokumenter publiseres på denne siden senest: 18.februar 2019

Valgkomiteens leder: Rune Stendahl

Dagsorden for årsmøtet
1. Godkjenne de fremmøtte representantene.
2. Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden.
3. Velge dirigent, referent, samt to representanter til å underskrive protokollen.
4. Behandle beretninger.
5. Behandle regnskap for regionen i revidert stand.
6. Behandle forslag og saker.
7. Fastsette kontingent.
8. Behandle budsjett for regionen.
9. Valg 
 

Styret i NCF, region TeVeBu
 

Alle lag som har sitt forhold i orden ovenfor NCF og TeVeBu kan delta på regionstinget med en representant.
På regionstinget møter med stemmerett:
a) Regionens styre.
b) Representanter fra idrettslagene etter følgende skala:
Lag med inntil 100 medlemmer: 1 rep
Lag med 101 - 300 medlemmer: 2 rep
Lag med mer enn 300 medlemmer: 3 rep
Representantene må være valgt på årsmøte i idrettslaget, eller oppnevnt av styret etter fullmakt, de må være fylt 15 år og ha vært medlem av laget i minimum 1 måned.

Videre møter uten stemmerett: 
a) Lederne i de faglige utvalg/komiteer, eventuelt nestleder eller medlem dersom leder er forhindret fra å møte.
b) Kontrollkomiteens medlemmer
c) Valgkomiteens medlemmer
d) Revisor

 

Klikk her for årsmøtedokumenter

 

  • Region TeVeBu

Nyheter Region TeVeBu

Temporittet Hafjell GP foregår fredag 6.september, fellesstartrittet Lillehammer GP lørdag, og fellesstartritt Gylne...
Både Tønsberg CK og Ringerike SK stiller med egne lag under de to rittene på Ringerike, derfor ble Sandefjord og...
De generelle kriteriene gjelder for samtlige laguttak i sesongen 2019.   Uttakskriterier regions lag...
Årshjul med planer for 2019   Det var ingen store saker på årsmøtet som ble gjennomført som seg "hør og bør...
Regionen står som arrangør for den praktiske delen av stasjonær vaktkurset i alle fylkene i vår region. Det er...
Sted: Tønsberg CK klubbhus, Stenmalveien 32, 3111 Tønsberg Forslag til årsmøtet må være innsendt senest 11....
  Det behøver ikke favne alle klasser, for å få regionsmesterskapene i havn må vi antagelig dele opp f.eks egne...
REGIONAL KOMMISSÆR Pga lav påmelding er de som hadde meldt seg på flyttet til kurset på Gardermoen 23.-24.mars - vi...
Mange klubber er i gang med å finne datoer for sine ritt i 2019. Vi ber om at alle planlagte ritt legges inn i...
Samlingen er ett tilbud for alle syklister i klubbene i region TeVeBu i alderen 13 til 23 år, vi åpner som tidligere...